Fortsätt till innehållet

Tveka inte att kontakta Ankarteamet om du är oroad för en ung person. Vi söker tillsammans en lösning på situationen.

Ankarteamets telefonnummer är 040 488 2904, e-post ankkuritiimi@kokkola.fi

Syftet med ankarverksamheten är att främja välbefinnande hos unga och att förebygga brott. Verksamheten genomförs av det yrkesövergripande Ankarteamet med representanter för polisen, socialväsendet, hälso- och sjukvården och ungdomstjänsterna.

Ankarmodellen baserar sig på samarbete mellan olika myndigheter. Medlemmarna i teamet gör nära samarbete, och var och en bidrar med sin yrkeskunskap och stödet av och kunnandet i sin organisation.

Tack vare ett yrkesövergripande samarbete får klienterna helhetsinriktat och snabbt stöd och handledning från ett ställe. Det är viktigt att klienten får snabbt hjälp utan att bli hänvisad från ett ställe till ett annat.

Ankarteamet i Karleby har sin byrå vid Karleby polisstation. Där behandlar teamet alla brott och brottsliga handlingar som misstänks ha begåtts av under 18 år gamla personer. Dessutom behandlar teamet barnskyddsanmälan som gjorts av poliser och andra myndigheter och som gäller alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk eller brottslig verksamhet hos minderåriga.

Ankarteamet träffar den unga och hens vårdnadshavare i ett så tidigt skede som möjligt, så att den unga kan ges ändamålsenligt stöd och vid behov hänvisas till rätt hjälp och stöd.

Ta kontakt