Hyppää sisältöön
Lintuperspektiivistä otettu kuva meren ympäröimästä Ohtakarista ja sen venesatamasta. Etualalla näkyy pieni palanen hiekkarantaa sekä Ohtakariin vievä kapea tie. Ohtakarin venesataman takana kasvaa metsää.

Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen ohjaaminen ja yhteensovittaminen. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kaupunkia tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Vaiheyleiskaavaksi kutsutaan yleiskaavaa, joka käsittelee vain joitain maankäytön aihekokonaisuuksia.

Yleiskaava on joustava kaavamuoto. Se voi olla luonteeltaan hyvinkin strateginen ja yleispiirteinen lähestyen maakuntakaavan esittämistapaa. Toisaalta yleiskaava voidaan laatia tarkaksi suoraan rakentamista ohjaavaksi. Tällaisia yleiskaavoja on laadittu erityisesti ranta- ja kyläalueille (kyläkaava). Myös tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa yleiskaavan rooli on vahvistunut.

Yhteystiedot