Hyppää sisältöön

Kaavoitus­katsaus

Kaavoituskatsaus tiedottaa kaavahankkeista ja maankäytön suunnitelmista yleispiirteisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa. Kaavoituskatsaukseen on koottu tiivistetysti tietoa maakuntakaavoituksen tilanteesta, kunnan vireillä olevista ja tulevista yleis- ja asemakaavoista sekä muista maankäytön suunnitelmista, kuten erilaisista kehittämishankkeista. Kaavoituskatsaus toimii samalla myös kaavoituksen työohjelmana.

Kunkin kaavatyön kohdalla on kaavatyö kuvattu lyhyesti ja esitetty lisäksi kartta suunnittelualueen likimääräisestä rajauksesta. Kaavatyön yhteydessä on mainittu vastuuhenkilöt, joilta saa lisätietoja kyseisen kaavatyön valmistelusta.

Kaavahankkeita voi käynnistyä kesken vuotta, vaikka niistä ei ole tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat yksityisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole olleet kaupungin tiedossa katsausta laadittaessa.

Kaavoituskatsaus 2023

Yhteystiedot