Hyppää sisältöön

Muut kiinteistötoimitukset

Muita kiinteistötoimituksia ovat rajankäynti ja tilusvaihto.

 • Kiinteistönmääritystoimitus on syytä tehdä, jos kiinteistön ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta koskee riita tai epäselvyys. Tavallisin kiinteistömääritys on rajankäynti.

  Palvelu on maksullinen.

  Rajankäynnistä asemakaava-alueella peritään hinnaston mukainen maksu.

 • Tilusvaihtotoimituksella on mahdollista vaihtaa toisiaan vastaavat tontin- tai tilanosat keskenään, esim. tontin rajojen suoristamiseksi tai tontin käyttökelpoisuuden edistämiseksi.

  Tilusvaihdon edellytyksenä on maanomistajien sopimus.

  Tilusvaihdosta peritään hinnaston mukainen maksu.

 • Asemakaavalla osoitetut mm. katu-, puisto-, urheilu-, virkistys-, liikenne- ja erityisalueet, jotka kunta on hankkinut omistukseensa, muodostetaan yleisen alueen lohkomistoimituksella kiinteistöksi.

  Kun asemakaava hyväksytään alueelle, jolla ei ole ollut asemakaavaa, kunta saa omistukseensa katualueen, joka ei sille kuulu, kiinteistönmuodostamislain mukaisella kiinteistötoimituksella.
  Katualueen korvaamisesta säädetään 104 §:ssä (MRL 94§).

Toimitusta haetaan sähköisesti ePermit-palvelun kautta. Hakemuksen laatiminen edellyttää kirjautumista ePermit -palveluun ja luvan lähettäminen vahvaa
tunnistautumista käyttämällä joko pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Sähköpostiosoite
kiinteistonmuodostus@kokkola.fi