Hyppää sisältöön

Rasitetoimitus

Kiinteistön hyväksi voidaan toisen rekisteriyksikön alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus mm. tiehen, autojen säilytys- ja pysäköimispaikkoihin, vesi-, viemäri-, sähkö-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sijoittamiseen ja käyttämiseen.

Oikeus perustetaan yleensä vain asianosaisten tekemän sopimuksen perusteella suoritettavassa rasitetoimituksessa tai tontin lohkomisen yhteydessä.

Rasitetoimituksen hakijana toimii kiinteistön omistaja.

Rasitetoimitusta haetaan kiinteistöinsinööriltä.

Rasitetoimituksesta peritään hinnaston mukainen maksu.