Hyppää sisältöön
Ylhäältä kuvattu näkymä Puntusharjun asuinalueesta, joka koostuu enimmäkseen omakotitaloista vihreine pihoineen. Alueen takana levittäytyy metsä ja sen takana siintää etäisenä meri.

Omakotitalotontit

Omakotitontit on tarkoitettu ensisijaisesti omatoimirakentajille. Kaupunki on kyennyt useiden vuosien ajan tarjoamaan eri puolilta kaupunkia kohtuuhintaisia, erilaisia omakotitontteja. Tontteja on luovutettu vuosittain noin 50 kpl. Tontit luovutetaan joko vuokraamalla tai myymällä rakentajan toivomusten mukaan.

Vapaat tontit

 • Hae tonttia ensisijaisesti sähköisen tonttipalvelun kautta. Hakemuksen voit myös jättää Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteeseen (kaupungintalo I-kerros D-osa), josta saat myös hakemuskaavakkeita ja tarkempia tietoja haettavista tonteista. Kaikki tarvittava tieto jaettavista tonteista löytyy myös sähköisestä tonttipalvelusta.

  Tontteja haettaessa on ehdottoman tärkeää tutustua Pientaloalueiden korttelisuunnitelmiin. Korttelisuunnitelmissa on yksityiskohtaisen tarkasti määrätty muun muassa kerrosluku, katon muoto ja rakennusten sijoittuminen tontilla, liittymät. Korttelisuunnitelmat ovat sitovia johtuen kunnallisteknisestä suunnittelusta ja -rakentamisesta. Löydät korttelisuunnitelmat sähköisen tonttipalvelun kautta tontin tiedoista. Korttelisuunnitelmista saat lisätietoa Kaavoituspalveluista.

  Varausaika on noin 6 kuukautta, jonka aikana tontit luovutetaan rakennushankkeen tultua ajankohtaiseksi. Tämä tarkoittaa, että tontin varaaja on suunnitelmissaan niin pitkällä, että hän voi hakea rakennuslupaa.

  Jatkuvassa haussa tontteja on Meritullissa ja Nuolipurossa, joissa noudatetaan jo toteutunutta rakennustapaa ja -määräyksiä. Lisäksi Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella on jo aiemmin jaossa olleita omakotitontteja ja rakennuspaikkoja yhteensä noin 80 kpl. Tonttien varaukset tehdään hakemusten saapumisjärjestyksessä.
  Kaupunki poistaa tonteilta puuston ja hakkuutähteet ennen tonttien luovuttamista. Yksittäisiä maisemapuita pyritään kuitenkin säilyttämään.

  Tontin varaus tulee voimaan, kun varaaja on maksanut varausmaksun eräpäivään mennessä. Varausmaksu määritellään varauspäätöksessä ja se on tontin vuokran suuruinen varausajalta. Mikäli tontti ostetaan merkittävästi ennen varausajan päättymistä, palautetaan varausmaksu jäljellejääneeltä varausajalta.

  Tontti luovutetaan, kun rakennushanke on ajankohtainen ja rakentajalla on valmius hakea rakennuslupaa. Tontin luovutushinta on luovutushetkellä voimassaoleva kaupungin neliöhinta kyseisellä alueella.

  Luovutusmuodoksi hakija voi valita ostamisen tai vuokraamisen edellyttäen, että rakennus tulee omaan käyttöön eikä hakija ole aikaisemmin saanut kaupungilta tonttia tai aikaisemmasta tontin saannista on kulunut vähintään 15 vuotta.

  Vuokraustilanteessa varausmaksu hyvitetään maksettuna vuokrana. Varausmaksua ei palauteta, mikäli rakennushanke ei toteudu. Sekä vuokraus- että ostotilanteessa kaupunki perii tontin muodostuskustannukset rakentajilta.

  Syksyisin jakoon tulee seuraavalle vuodelle tarkoitetut uudet tontit. Näiden tonttien osalta ilmoitetaan erikseen.