Hyppää sisältöön

Hulevesimääräykset

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 j §:n mukaan kunta voi antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien hallinnasta. Määräykset voivat koskea: 1) hulevesien määrää, laatua, maahan imeyttämistä, viivyttämistä ja tarkkailua sekä hulevesien käsittelyä kiinteistöllä; 2) kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämistä kunnan hulevesijärjestelmään; ja 3) muita näihin rinnastettavia, hulevesien hallintaan liittyviä seikkoja.

Kokkolan kaupungin hulevesimääräykset on hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 17.5.2021 (§ 43). Hulevesimääräyksissä on annettu määräykset mm. hulevesien laadusta ja kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämisestä kunnan hulevesijärjestelmään.