Hyppää sisältöön
Suntin pato ja istuma-alue

Hulevesien viivyttäminen

Hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää ja imeyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla sekä ehkäistä hulevesistä aiheutuvia haittoja. Hulevesien viivytystä tullaan jatkossa käyttämään entistä enemmän.

Uusille asuinalueille on jo toteutettu viivytysaltaita. Viime vuosina asemakaavoissa on asetettu kiinteistöille velvoitteita viivyttää hulevesiä kiinteistöllä ennen niiden johtamista kaupungin hulevesijärjestelmään. Nykyisin rakennusluvan myöntäminen edellyttää hulevesien hallintasuunnitelmaa.