Hyppää sisältöön

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Laskutuksen lähtötietona käytetään lainhuutorekisteriä ja Kokkolan kaupungin vuokrauksien osalta tontinvuokrarekisteriä. Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän kunnossapidon kustannuksia. Hulevesijärjestelmien rakentaminen toteutetaan verovaroin.

Kokkolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.10.2017 § 519 hulevesimaksun määräytymisperusteista siten, että järjestelmää eniten kuormittavien kiinteistöjen hulevesimaksu on suurin.

Maksu määräytyy kiinteistön pinta-alasta ja käyttötarkoituksesta seuraavan luokituksen mukaisesti:

 

1 luokka: Omakoti- ja paritalot sekä vapaa-ajan asunnot

Maksu on 25 €/vuosi/asunto

 

2 luokka: Yhtiömuotoinen asuminen, pari-, rivi- ja kerrostalot
Maksu määräytyy tontin pinta-alan mukaan seuraavasti:

2 a Pinta-ala <1000 m² 75 €/vuosi
2 b Pinta-ala 1000 – 5000 m² 200 €/vuosi
2 c Pinta-ala 5000 – 10 000 m² 500 €/vuosi
2 d Pinta-ala >10 000 m² 750 €/vuosi

 

3 luokka: Liike-, palvelu- ja teollisuuskiinteistöt
Maksu määräytyy tontin pinta-alan mukaan seuraavasti:

3 a Pinta-ala <1 000 m² 100 €/vuosi
3 b Pinta-ala 1 000 – 5 000 m² 250 €/vuosi
3 c Pinta-ala 5 000 – 10 000 m² 625 €/vuosi
3 d Pinta-ala >10 000 m² 875 €/vuosi

 

Kiinteistöt, joilla on hulevesille yli 5 kuution viivytysjärjestelmät, voivat anoa alennusta hulevesimaksusta. Alennettu hulevesimaksu on vähintään 10 prosenttia ko. kiinteistön maksuluokan maksusta.

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa laskun saamisesta kirjallinen muistutus laskusta Kokkolan kaupunkirakennelautakunnalle. Muistutus jätetään Kokkolan kaupungin kirjaamoon (sähköpostilla kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi tai postiosoitteella Kaupunkiympäristö, PL 43, 67101 Kokkola).

Mahdollisesta muistutuksesta huolimatta lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Mikäli laskun summa muuttuu laskusta tehdyn muistutuksen myötä, niin mahdollinen suoritus palautetaan.

Muistutuslomake