Hyppää sisältöön

Hinnasto

Käyttömaksut

€/m3 (alv. 0%)€/m3 (alv. 24%)
Talousvesi1,201,49
Jätevesi1,832,27
Yhteensä3,033,76

Perusmaksut

vesi €/kkjätevesi €/kk
Vesimittarin koko DNalv 0%alv 24%alv 0%alv 24%
≤ 20 mm2,553,164,545,62
25 – 32 mm10,2112,6618,1422,50
40 mm40,8250,6272,5889,99
≥ 50 mm122,47151,87217,73269,98

Korotettu jätevesimaksu

Korotettua jätevesimaksua voidaan periä kiinteistöiltä, jotka tutkitusti johtavat hule- ja kuivatusvetensä jätevesiviemäriin. Korotettu jätevesimaksu koskee kiinteistöjä, joissa savukokeen tai muun soveltuvan menetelmän avulla voidaan osoittaa, että kiinteistön hulevedet kulkeutuvat jätevesiviemäriin. Korotettu jätevesimaksu on suuruudeltaan kulloinkin voimassa oleva jäteveden perusmaksu korotettuna 500 %:lla. Maksuun lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisäverolain mukainen vero.

Muu palveluhinnasto

Henkilötyö ja huoltoauto

€ alv 0 %€ alv 24 %
Asentajan tuntiveloitus
Normaali työaika55,7969,18
Ylityö 50% (arkena klo 16-07 ja lauantai)83,69103,77
Ylityö 100% (sunnuntai ja pyhäpäivät)111,58138,36
Työnjohdon/asiantuntijan tuntiveloitus
Normaali työaika70,6487,59
Ylityö 50% (arkena klo 16-07 ja lauantai)87,59108,62
Ylityö 100% (sunnuntai ja pyhäpäivät)145,05179,87
Venttiilien ja tonttijohtojen sulatus höyryllä
Normaali työaika72,5389,93
Ylityö 50% (arkena klo 16-07 ja lauantai)108,79134,90
Ylityö 100% (sunnuntai ja pyhäpäivät)145,05179,87
Huoltoauto
Pakettiauton tuntiveloitus26,8133,25

Vesimittari ja sen luenta

€ alv 0 %€ alv 24 %
Vesimittarin asennus- ja irrotusmaksu94,61117,32
Rikkoutuneen vesimittarin vaihto (sis. uuden DN 20 vesimittarin*)176,61219,00
Vesimittarin luentamaksu55,7969,17
Kesävesimittarin asennus, irroitus ja säilytys144,61179,32
Vesimittarin tarkastusmaksuTodelliset kustannukset

* Jos vesimittari on suurempi kuin DN 20, toteutetaan vaihtotyön laskutus tuntiveloituksena ja vesimittarin hinta ilmoitetaan erikseen.

Muut työt ja maksut

€ alv 0 %€ alv 24 %
Vesijohdon sulkemis- ja avaamismaksu78,1596,91
Yhteiskaivon tyhjennysmaksu (sis. kuljetus- ja käsittelymaksun)86,23106,93

Perintäkulut ja viivästyskorot

Perintälisä, ei sisällä alv     5,00€
Viivästyskorko korkolain mukaan

Sprinklerimaksut

Varautumisesta kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamiseen laskutetaan vuosittain sprinklerimaksua. Maksu määräytyy sprinkleriluokan ja kulloinkin voimassa olevan vesitaksan mukaan.

Taulukossa esitetty luokitus on Euroopan vakuutus- ja jälleenvakuutusalan keskusliiton CEA:n mukainen sprinkleriluokitus.

Mikäli kiinteistön sprinklerin mitoitusvirtaama ei ole tiedossa/saatavilla, sprinklerin laskutukseen sovelletaan sprinklerijohdon koosta johdettua laskennallista virtaamaa.

Sprinkleriliittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset kuuluvat kiinteistölle.

 

Sprinkleriluokkavirtaama l/smaksuperusteverotonverollinen (24%)
LH (Light Hazard)kevyt luokka3,75200 m³:n vesimaksu220,00€272,80€
OH1normaali / ryhmä16,25-9400 m³:n vesimaksu440,00€545,60€
OH2normaali / ryhmä212,1-16,7600 m³:n vesimaksu660,00€818,40€
OH3normaali / ryhmä318,3-22,5800 m³:n vesimaksu880,00€1091,20€
OH4normaali / ryhmä430-35800 m³:n vesimaksu880,00€1091,20€
HHP (High Hazard Processing)raskas, tuotannolliset
kohteet
38,3-1601000 m³:n vesimaksu1100,00€1364,00€
HHS (High Hazard Storage)raskas, varastokohteet38,3-1601000 m³:n vesimaksu1100,00€1364,00€

Rakentamispalvelun hinnasto

UUDISRAKENTAMINEN (ennakkoon toteutetut alueet)€ alv 0 %€ alv 24 %
Omakoti- ja paritalo
Tonttivesijohto varaus977,761 212,42
Tonttijätevesiviemäri ja saostuskaivo varaus yhtä kiinteistöä varten2 547,043 158,33
Tonttijätevesiviemäri ja saostuskaivo varaus, yhteinen kahdelle kiinteistölle, hinta/kiinteistö1 323,541 641,19
Tonttijätevesiviemäri varaus tontin rajalle450,13558,16
Tonttijätevesiviemäri (paine) varaus tontin rajalle977,761 212,42
Rivitalo
Tonttivesijohto varaus tontin rajalle977,761 212,42
Tonttijätevesiviemäri varaus tontin rajalle877,091 087,59
Kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminenToteutuneiden rakentamiskustannusten mukaan
SANEERAUSRAKENTAMINEN (infran rakentamisen yhteydessä)
Omakoti- ja paritalo
Talosulkuventtiilin uusiminen923,411 145,03
Tonttijätevesiviemärin uusiminen609,38755,63
Rivitalo, kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminenToteutuneiden rakentamiskustannusten mukaan
MUU RAKENTAMINEN (yksittäiset kohteet)Toteutuneiden rakentamiskustannusten mukaan

UUDISRAKENTAMINEN (ennakkoon toteutetut alueet)

Asemakaavoitetuilla alueilla rakennetaan tonttijohtovaraukset sekä mahdollinen saostuskaivo valmiiksi rakentajille.

OMAKOTI- JA PARITALOT

Tonttivesijohto varaus tontin rajalle sisältää: Vesijohdon tarvikkeineen asennettuna, osuudella runkolinja – tontin raja.

Tonttijätevesiviemäri varaus tontin rajalle sisältää: Viemärin tarvikkeineen asennettuna, osuudella runkolinja – tontin raja.

Tontin sisäiset maanrakennustyöt tarvikkeineen kuuluvat rakentajalle

RIVI- JA KERROSTALOT JA HALLIT SEKÄ MUU ERITYISRAKENTAMINEN

Tonttivesijohto varaus tontin rajalle sisältää: Vesijohdon tarvikkeineen asennettuna, osuudella runkolinja – tontin raja

Tonttijätevesiviemäri varaus tontin rajalle sisältää: Viemärin tarvikkeineen asennettuna, osuudella runkolinja – tontin raja

Tontin sisäiset maanrakennustyöt tarvikkeineen kuuluvat rakentajalle.

SANEERAUSRAKENTAMINEN (infran rakentamisen yhteydessä)

Talosulkuventtiilin uusiminen: Kiinteistön vesijohtosulun uusiminen runkojohdossa, sisältäen venttiilin ja muut tarvikkeet sekä työn.

Tonttijätevesiviemärin uusiminen: Kiinteistön jätevesiviemärin uusiminen runkojohdossa, sisältäen kaikki materiaalit ja työn.

Hinnat pitävät sisällään vain ns. normaalit maanrakennustyöt, ei esim. nurmikoiden, kukkapenkkien, pensasaitojen yms. ennalleen saattamista. Hinnat koskevat enintään 20 m. pitkiä tonttijohtoja.

Tonttivesijohtojen iän perusteella jaetaan edellä mainitut kustannukset vesilaitoksen ja liittyjän kesken seuraavasti:

Johdon ikä vuosiaLaitoksen kustannusosuus %Liittyjän kustannusosuus %
0 – 51000
6 – 157030
16 – 304060
yli 300100

Liittymismaksu vesi- ja viemäriverkostoon

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Kokkolan Veden verkostoihin. Liittymismaksuun lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverolain mukainen arvonlisävero.
Liittymismaksu on siirtokelpoinen, mutta ei palautuskelpoinen. Liittymismaksu maksetaan kertamaksuna.

Liittymismaksun määräytyminen

Liittymismaksu (L) määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti:

L=k * A * p * yL

L=liittymismaksu
k=kiinteistötyypin mukainen kerroin taulukosta 1
A=rakennusluvan mukainen kerrosala (k-m2)
p=palvelukerroin, jonka arvo on 0,30 liityttäessä vesijohtoon ja 0,40 liityttäessä jätevesiviemäriin. Kun kiinteistö liittyy molempiin verkostoihin, on kertoimen arvo 0,7
yL=liittymismaksun yksikköhinta (€/k-m2)

Kerrosalana käytetään rakennusluvan mukaista kiinteistöllä olevaa verkostoihin liitettyjen rakennusten kerrosalaa.

Kiinteistötyypin mukainen kerroin k määräytyy taulukon 1 mukaisesti.

Taulukko 1. Liittymismaksun määräytymisperusteena käytettävä kerroin, k

Rakennusluvan mukainen
kiinteistötyyppi
Kerroin k
Rivitalo, luhtitalo6
Asuinkerrostalo, majoitusrakennus4
Asuinliiketalo3
Liikerakennus2
Teollisuusrakennus 12
Teollisuusrakennus 23
Julkinen rakennus3

Taulukossa 1 teollisuusrakennus 1:llä tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä. Tähän kiinteistötyyppiin kuuluvat myös mm. eläinsuojat ja hevostallit. Teollisuuslaitos 2:lla tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on laadultaan asumajäteveden kaltaista. Erityiskuluttajien eli esim. runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä tuottavien liittyjien liittymismaksut määritellään tapauskohtaisesti.

Liittymismaksun yksikköhinta yL = 8,18 euroa/k-m2

Liittymismaksun indeksisidonnaisuus

Liittymismaksun yksikköhinta sidotaan maarakennuskustannusindeksin kokonaisindeksiin.

Indeksitarkistus tehdään kalenterivuodeksi vertaamalla kahden edellisen vuoden lokakuun indeksissä tapahtunutta muutosta.

Lisäliittymismaksu

Mikäli liittymismaksun voimaantulon jälkeen olosuhteet laajuuden ja/tai käyttötarkoituksen osalta muuttuvat, peritään liittymismaksua muutosta vastaavalta osalta.

Pientalojen liittymismaksu

Omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon perusteella. Liittymismaksut on laskettu valmiiksi taulukkoon 2.

Paritalojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon perusteella. Liittymismaksut on laskettu valmiiksi taulukkoon 3.

Taulukko 2. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen liittymismaksut (L)

KerrosalaLiittymäLiittymismaksu (alv 0 %) eurLiittymismaksu (sis.alv 24%) eur
Maksuluokka 1< 100 m2Vesi
Jätevesi
1 771,64
2 362,18
2 196,83
2 929,10
Maksuluokka 2100-250 m2Vesi
Jätevesi
1 953,35
2 604,43
2 422,15
3 229,50
Maksuluokka 3> 250 m2Vesi
Jätevesi
2 316,73
3 089,00
2 872,75
3 830,36

Taulukko 3. Paritalojen liittymismaksut (L)

KerrosalaLiittymäLiittymismaksu (alv 0 %) eurLiittymismaksu (sis.alv 24%) eur
Maksuluokka 1≤ 160 m2Vesi
Jätevesi
2 907,30
3 876,40
3 605,06
4 806,73
Maksuluokka 2> 160 m2Vesi
Jätevesi
3 906,68
5 208,92
4 844,28
6 459,06

Taulukko 4. Erityiset liittymismaksut (L)

LiittymäLiittymismaksu (alv 0 %) eurLiittymismaksu (sis.alv 24%) eur
Vapaa-ajan asuntojen Kesävesi593,68736,16
Vesiosuuskunta, vesiyhtymä tmv.Vesi5 692,507 058,70

Taksan soveltamisesta

Liittymismaksua määrättäessä, käytetään maksun perusteena liittymishakemuksen saapumispäivänä voimassa olevaa hintaa.