Hyppää sisältöön
Paperia allekirjoitetaan

Liittyminen

Joidenkin vesiosuuskuntien säännöissä on velvoitettu liittymään vesiosuuskunnan jäseneksi, ennen kuin liittymis- ja/tai käyttösopimus voidaan allekirjoittaa. Jäsenhakemuksen saa vesiosuuskunnan hallitukselta.

Osuuskuntaan liittyminen on vapaaehtoista, joten vesihuoltolaitoksena toimivan vesiosuuskunnan on hyväksyttävä asiakkaaksi kiinteistön omistaja, vaikka hän ei ole jostain syystä halunnut liittyä jäseneksi vesiosuuskuntaan.

Kiinteistönomistajana voit hakea oikeutta liittyä vesiosuuskunnan asiakkaaksi toimittamalla vesiosuuskunnalle oleelliset tiedot kiinteistöstä, sen sijainnista, käyttötarkoituksesta ja vedentarvevaatimuksista.

Vesihuoltolaki edellyttää, että laitokseen liittymisestä tehdään laitoksen ja liittyjän välille liittymissopimus. Liittyjän hakemuksessa antamien tietojen perusteella laitos laatii kaikkien liittyjien kanssa kirjallisen liittymissopimuksen. Sopimuksessa sovitaan mm. liittämiskohdasta, painetasoista ja viemärin padotuskorkeudesta. Liittymishakemus (sopimuksen) -lomakkeen saa vesiosuuskunnasta.

Liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä annetaan liittyjälle vesiosuuskunnan yleiset toimitusehdot, jossa on määritelty yleiset ehdot vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta. Yleisten toimitusehtojen toimittaminen on vesihuoltolain mukainen lakisääteinen velvoite vesiosuuskunnalle.