Hyppää sisältöön
Vesihanasta juoksutetaan vettä lasiin

Talousvesi

Kokkolan kaupungin alueella toimii useita vesihuoltolaitoksia, jotka turvaavat omilla toiminta-alueillaan talousveden saatavuutta. Suurin toimijoista on Kokkolan Veden vesilaitos.

Vesiosuuskunta on yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiva vesihuoltolaitos, kun se huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Vesiosuuskunnan toiminnan laajuus jakaa vesiosuuskunnan vielä erikokoisiin talousvettä toimittaviin laitoksiin.

Jos vesiosuuskunnassa tai vesiyhtymässä on liittyneenä 50 asukasta tai sen vuorokaudessa jakama tai välittämä talousvesimäärä on vähintään 10 m3, sovelletaan vesiosuuskuntaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 1352/2015, talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

Jos vesiosuuskunnassa tai vesiyhtymässä on liittyneenä alle 50 asukasta tai sen vuorokaudessa jakama tai välittämä talousvedenmäärä on alle 10 m3, sovelletaan tällaiseen pienempään vesiosuuskuntaan tai vesiyhtymään Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 401/2001, pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

Vesiosuuskunta on myös liiketaloudellista toimintaa harjoittava yritys. Vesiosuuskunnan omistavat ja sitä hallitsevat vesiosuuskunnan jäsenet. Osuuskunta harjoittaa toiminnallaan taloudellista toimintaa jäsentensä hyväksi.