Fortsätt till innehållet

Det finns många vattentjänstverk på Karleby stads område vilka säkerställer tillgången till hushållsvatten inom sina verksamhetsområden. Störst av dem är Karleby Vattens vattentjänstverk.

Ett vattenandelslag är ett vattentjänstverk som sköter samhällets vattentjänster då det sköter uppgiften på ett verksamhetsområde som kommunen godkänt. Beroende på omfattningen av vattenandelslagets verksamhet delas vattenandelslag ännu i anläggningar av olika storlekar med uppgift att distribuera hushållsvatten.

Om minst 50 invånare är anslutna till ett vattenandelslag eller till en vattensammanslutning eller om den distribuerade eller förmedlade hushållsvattenmängden överskrider 10 m3 per dygn, tillämpas på vattenandelslaget Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (Social- och hälsovårdsministeriets förordning… 1352/2015 – Ursprungliga författningar – FINLEX ®)

Om mindre än 50 invånare är anslutna till ett vattenandelslag eller till en vattensammanslutning eller om den distribuerade eller förmedlade hushållsvattenmängden underskrider 10 m3, tillämpas på en sådan liten enhet Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (Social- och hälsovårdsministeriets förordning… 401/2001 – Ursprungliga författningar – FINLEX ®)

Ett vattenandelslag är också ett företag som utövar företagsekonomisk verksamhet. Ett vattenandelslag ägs och administreras av vattenandelslagets medlemmar. Andelslaget utövar genom sin verksamhet ekonomisk verksamhet till sina medlemmars fördel.