Hyppää sisältöön

Näytteenotto- ja laboratoriopalveluiden hankinta

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon tarjouspyyntö näytteenotto- ja laboratoriopalveluiden hankinnasta vuosille 2024-2026

Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 22.9.2023.

Lisätiedot hankinnasta voidaan esittää sähköisesti osoitteeseen andreas.smeds@kokkola.fi

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivulla.

 

Hankintaan liittyvät kysymykset:

Kysymys 1: Koko tarkkailujaksolle (2024‒2026) on mahdotonta tässä taloustilanteessa tarjota kustannustehokkaita hintoja, varsinkin tarkkailujakson myöhemmille vuosille, koska nykyinen taloustilanne on hyvin epävakaa vaikuttaen yritysten ja yhteiskunnan toimintaan, ja edelleen palvelujen yms. kustannustasoihin. Onko mahdollista tarkentaa tarjouspyyntöä niin, että tarjotaan kiinteät kokonaishinnat esim. vuodelle 2024, jonka jälkeen hintoja voitaisiin tarkastella vuosittain sen hetkisen sekä ennustetun taloustilanteen perusteella, esim. erikseen sovittavan indeksin mukaisesti.

Vastaus: Tarjouspyynnön sisältöä ei muuteta. Tarkkailujakso on rajoitettu ja hinnat voivat sen takia olla kiinteät.

Kysymys 2: Voiko Liitteen 1 saada Excel-muodossa?

Vastaus: Liite 1 on saatavissa Excel-muodossa.

Kysymys 3: Palvelun ehdot, kohta C
Vesinäytteiden mikrobiologiset analyysit ja osa kemiallisista analyyseistä, joiden standardeissa määritellään analyysiaika, tulee tutkia mahdollisimman nopeasti, mutta vähintään 24h kuluessa näytteenotosta. Vesinäytteet on näytteenotosta lähtien analyysien aloittamiseen asti säilytettävä pimeässä 4 +/- 3 ˚C lämpötilassa. Näytteiden analysointi on suoritettava akkreditoitujen menetelmien ohjeiden mukaisesti.

Riittääkö kaikissa mikrobiologisissa analyyseissä talous ja allasvesistä/uimavesistä sekä vapaan kloorin ja sidotun kloorin analysoinnissa allasvesistä, että analysointi aloitetaan 24h sisällä näytteenotosta?

Vastaus: Muuten kyllä, mutta vapaan kloorin ja sidotun kloorin analysoinnissa allasvesistä analysointi on aloitettava näytteenottopäivänä. Tarkennus puuttui tarjouspyynnössä.

Kysymys 4: Palvelun ehdot, kohta I
Tarvittaessa laboratorion on ilman erillisiä kustannuksia annettava tilaajalle ja vesilaitokselle neuvoja ja konsultointiapua koskien tuloksien tulkintaa.

Kuinka mittavaan konsultointiin laboratorion on sitouduttava?

Vastaus: Konsultointi koskee ensisijaisesti häiriötilanteiden selvittelyn yhteydessä, esim. neuvontaa analysoitavien parametrien valinnassa häiriötilanteessa. Vesilaitos selvittelee näytetuloksen merkityksen lähtökohtaisesti terveysvalvonnan kanssa.