Hyppää sisältöön

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto toimii kaupunginjohtajan apuna kaupunkikonsernin johtamis-, elinvoima-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä talous- ja henkilöstöasioiden hoidossa. Konsernipalvelut järjestää keskitetysti johdettuja ja osittain toiminnallisesti toimialueille hajautettuja ohjaus- ja tukipalveluja.

Konsernihallinnon ja -palvelujen vastuualueet ovat kaupunginkanslia, talous- ja tietohallintopalvelut, henkilöstöpalvelut sekä elinkeinot ja kaupunkikehitys.

Kaupunginkansliaa johtaa hallintojohtaja. Kaupunginkansliassa on kehittämispäällikön, hallintosihteerin, tiedonhallinnan asiantuntijan, johtavan maaseutuasiamiehen ja sisäisen tarkastajan virat.

Talous- ja tietohallintopalveluita johtaa talousjohtaja. Talous- ja tietohallinnossa on talouspäällikön virkoja, kirjanpitopäällikön sekä tietohallintopäällikön ja it-pääsuunnittelijan virat.

Henkilöstöpalveluita johtaa henkilöstöjohtaja. Henkilöstöpalveluissa on palvelussuhdepäällikön, henkilöstön kehittämispäällikön, työsuojelupäällikön virat.

Elinkeinot ja kaupunkikehitystä johtaa kehitysjohtaja. Elinkeinot ja kaupunkikehityksessä on strategiapäällikön, markkinointi- ja viestintäpäällikön ja työllisyyspäällikön virat.

Kaikilla vastuualueilla on lisäksi muita virkoja ja toimia.

 • Elinkeinot ja kaupunkikehitys kehittää kaupungin elinvoimaa ja pitovoimaa sekä edistää yleistä aluekehitystä ja yhteistyötä sen tiimoilta.

  Yksikkö vastaa kaupunkistrategian valmistelusta ja seurannasta sekä koko strategiaprosessin koordinoinnista kaupunkiorganisaatiossa. Yksikkö myös vastaa kaupunkiorganisaation johtamis- ja ohjausjärjestelmän valmistelusta.

  Lisäksi kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden sekä osakkuusyhtiöiden ohjaus kuuluu yksikön keskeisiin tehtäviin.

  Elinkeinot ja kaupunkikehitykseen kuulu markkinointi- ja viestintätiimi, hankkeiden kuntarahoitusprosessia koordinoiva hanketiimi sekä työllisyyspalvelut.

  Elinkeinot ja kaupunkikehitys -vastuualueen toiminnasta vastaa kehitysjohtaja.

 • Henkilöstöpalvelut johtaa ja kehittää henkilöstöhallintoa ja –palveluja. Henkilöstöpalvelut edustaa kaupunkia työnantajana sekä kehittää ja koordinoi kaupungin työnantajapolitiikkaa, henkilöstöstrategiaa sekä ohjaa kaupungin henkilöstöresurssin johtamista ja käyttöä

  Palkkahallinto kuuluu henkilöstöpalveluiden vastuulle.

  Henkilöstöpalvelujen toiminnasta vastaa henkilöstöjohtaja.

 • Kaupunginkanslia johtaa ja valvoo kaupungin hallintotehtävien tehokasta ja taloudellista hoitoa. Kanslia huolehtii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston sihteerin tehtävistä ja päätösten täytäntöönpanosta.

  Se ohjaa ja kehittää hankintatoimea, vastaa vaalien järjestelytehtävistä, varautumiseen liittyvistä asioista sekä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

  Kaupunginkansliaan kuuluvat lisäksi asiakas- ja neuvontapalvelut, keskusarkisto, keskuskirjaamo, postitus sekä maaseututoimi.

  Kaupunginkansliaa johtaa hallintojohtaja.

 • Talous- ja tietohallintopalvelujen tehtävänä on

  • johtaa ja valvoa kaupungin taloushallintoa
  • suunnitella ja ohjata kaupungin taloutta
  • huolehtia kaupungin maksuvalmiudesta, rahoituksesta, sijoitustoiminnasta ja konsernirahoituksesta

  Talous- ja tietohallintopalvelut huolehtii kaupungin laskentatoimesta ja tuottaa kaupungin toimialojen taloushallintopalvelut sekä tuottaa ja kehittää kaupungin tietohallinto- ja tietoliikennepalveluja.

Ota yhteyttä