Hyppää sisältöön

Konsernihallinto toimii kaupunginjohtajan apuna kaupunkikonsernin johtamis-, elinvoima-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä talous- ja henkilöstöasioiden hoidossa. Konsernipalvelut järjestää myös ohjaus- ja tukipalvelut, joista osa on keskitettyjä ja osa hajautettu eri toimialueille.

Konsernihallinnon ja palvelujen vastuualueet

 • Elinkeinot ja kaupunkikehitys kehittää kaupungin elinvoimaa ja pitovoimaa sekä edistää yleistä aluekehitystä ja yhteistyötä sen tiimoilta.

  Yksikkö vastaa kaupunkistrategian valmistelusta ja seurannasta sekä koko strategiaprosessin koordinoinnista kaupunkiorganisaatiossa. Yksikkö myös vastaa kaupunkiorganisaation johtamis- ja ohjausjärjestelmän valmistelusta.

  Lisäksi kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden sekä osakkuusyhtiöiden ohjaus kuuluu yksikön keskeisiin tehtäviin.

  Elinkeinot ja kaupunkikehitys -vastuualue

  • markkinointi- ja viestintätiimi
  • hankkeiden kuntarahoitusprosessia koordinoiva hanketiimi
  • työllisyyspalvelut
  • toiminnasta vastaa kehitysjohtaja
  • vastuualueeseen kuuluvat strategiapäällikön, markkinointi- ja viestintäpäällikön ja työllisyyspäällikön virat
 • Henkilöstöpalvelut johtaa ja kehittää henkilöstöhallintoa ja –palveluja. Henkilöstöpalvelut edustaa kaupunkia työnantajana sekä kehittää ja koordinoi kaupungin työnantajapolitiikkaa, henkilöstöstrategiaa sekä ohjaa kaupungin henkilöstöresurssin johtamista ja käyttöä

  Myös palkkahallinto kuuluu henkilöstöpalveluiden vastuulle.

  Henkilöstöpalvelut-vastuualue

  • toiminnasta vastaa henkilöstöjohtaja
  • vastuualueeseen kuuluvat palvelussuhdepäällikön, henkilöstön kehittämispäällikön ja työsuojelupäällikön virat
 • Kaupunginkanslia johtaa ja valvoo kaupungin hallintotehtävien tehokasta ja taloudellista hoitoa. Kanslia huolehtii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston sihteerin tehtävistä ja päätösten täytäntöönpanosta.

  Se ohjaa ja kehittää hankintatoimea, vastaa vaalien järjestelytehtävistä, varautumiseen liittyvistä asioista sekä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

  Kaupunginkansliaan kuuluvat lisäksi asiakas- ja neuvontapalvelut, keskusarkisto, keskuskirjaamo, postitus sekä maaseututoimi.

  Kaupunginkanslia

  • toiminnasta vastaa hallintojohtaja
  • kaupunginkansliaan kuuluvat kehittämispäällikön, hallintosihteerin, tiedonhallinnan asiantuntijan, johtavan maaseutuasiamiehen ja sisäisen tarkastajan virat

   

 • Talous- ja tietohallintopalvelujen tehtävänä on

  • johtaa ja valvoa kaupungin taloushallintoa
  • suunnitella ja ohjata kaupungin taloutta
  • huolehtia kaupungin maksuvalmiudesta, rahoituksesta, sijoitustoiminnasta ja konsernirahoituksesta

  Talous- ja tietohallintopalvelut huolehtii kaupungin laskentatoimesta ja tuottaa kaupungin toimialojen taloushallintopalvelut sekä tuottaa ja kehittää kaupungin tietohallinto- ja tietoliikennepalveluja.

  Talous- ja tietohallintopalvelut

  • toiminnasta vastaa talousjohtaja
  • vastuualueeseen kuuluu talouspäällikön virkoja, kirjanpitopäällikön sekä tietohallintopäällikön ja it-pääsuunnittelijan virat

Ota yhteyttä