Hyppää sisältöön

Voit vaikuttaa päätöksentekoon äänestämällä paikallisissa ja valtakunnallisissa vaaleissa. Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen (18 vuotta täyttäneen) kansalaisen perusoikeus. Vuonna 2024 toimitetaan kahdet yleiset vaalit: tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) sekä Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit).

Löydät lisää tietoa vaaleista ja äänestämisestä oikeusministeriön vaalisivuilta.

Europarlamenttivaalit

EU-kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi.

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestysajanjakso on kotimaassa 29.5.–4.6.2024.

Äänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Ilmoituskortin ei tarvitse olla mukana äänestyspaikalla, kuvallinen henkilötodistus riittää. Jos sinulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saat maksutta äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin poliisilaitokselta.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituskortit niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa, viimeistään 16.5.2024. Ilmoituskorteista käy ilmi mm. äänestysalue ja -paikka, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite. Jos käytössäsi on Suomi.fi-viestit, saat ilmoituksen äänioikeudesta paperipostin sijaan Suomi.fi-viesteihin sähköisessä muodossa. Äänioikeuskunta, äänestysalue ja vaalipäivän äänestyspaikka määräytyvät väestötietojärjestelmässä 19.4.2024 olleiden tietojen mukaan.

Ennakkoäänestys

Voit äänestää ennakkoon, missä tahansa ennakkoäänestyspisteessä, myös oman kotikuntasi ulkopuolella. Kokkolassa on seitsemän ennakkoäänestyspaikkaa, joiden aukioloajat ovat seuraavat:

Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, 67100 Kokkola

29.–31.5.2024 klo 9.00–19.00
1.–2.6.2024 klo 10.00–16.00
3.–4.6.2024 klo 9.00–19.00

Kokkolan kaupunginkirjasto, Isokatu 3, 67100 Kokkola

K-Citymarket Kokkola, Heinolankaari 9, 67600 Kokkola

Koivuhaan Palvelukeskus, Mäntynäädänkatu 6, 67800 Kokkola

29.–31.5.2024 klo 10.00–17.00
1.–2.6.2024 klo 11.00–15.00
3.–4.6.2024 klo 10.00–17.00

Kälviän aluetoimisto, Kälviäntie 24, 68300 Kälviä

Lohtajan kirjasto, Metsäpellontie 2, 68230 Lohtaja

Ullavan kirkonkylän kirjasto, Vionojantie 29, 68370 Ullava

29.–31.5.2024 klo 9.00–17.00
1.–2.6.2024 klo 11.00–15.00
3.–4.6.2024 klo 9.00–17.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua etukäteen tiistaihin 28.5.2024 klo 16 mennessä joko puhelimitse numeroon puh. 044 7809 590 tai kirjallisesti. Ilmoittautumisen voi suorittaa äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Määräaika ilmoituksen toimittamisella on ehdoton. Jos ilmoitus on tehty keskusvaalilautakunnalle tämän määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei voida toimittaa.

Ilmoittautumislomakkeita on saatavilla Kokkolan kaupungintalon asiakaspalvelusta (avoinna arkipäivisin klo 9:00–15:00), kaupungin verkkosivuilta tai sen voi tulostaa vaalit.fi verkkosivulta. Lomake jätetään kaupungintalon asiakaspalveluun, toimitetaan Kokkolan kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella Pl 43, 67101 Kokkola tai lähetetään sähköpostilla kaupungin kirjaamoon kokkola@kokkola.fi.

Kotiäänestyslomake

Laitosäänestys

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 577 on päättänyt seuraavat laitosäänestyspaikat vuoden 2024 vaaleihin:

 • Keski-Pohjanmaan keskussairaala
 • Honkaharjun toimintakeskus
 • Kuusikummun palvelutalo
 • Pettersborg Servicehem
 • Sotainvalidien palvelutalo
 • Tervakartano
 • Asumisyksikkö Kvikant
 • Attendon yksiköt: Villa Lehto, Aava, Kaarna, Hakalahti ja Ventus
 • Humana Kotikylä Villa Maria
 • Karelia-koti
 • Hoitokoti Majakka
 • Kokkolan Validia-talo
 • Folkhälsan Park & Plaza
 • Soldalens Katarinegatan ja Karlebyboende
 • Palvelukeskukset Leporanta, Lepola ja Hopijakumpu
 • Palvelutalot Fiona, Kurkikartano ja Joutsenranta

Vaalipäivän äänestys

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024, jolloin jäljempänä mainitut äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00.

 1. Koivuhaan koulu, Mäntynäädänkatu 6, 67800 Kokkola
 2. Kiviniityn koulu, Kuusitie 3, 67200 Kokkola
 3. Hollihaan koulu, Pikiruukintie 4, 67200 Kokkola
 4. Kaupungintalo, Kauppatori 5, 67100 Kokkola
 5. Chydeniuksen koulu, Antti Chydeniuksen katu 20, 67100 Kokkola
 6. Villan koulu, Kartanontie 3, 67600 Kokkola
 7. Rytimäen koulu, Rytimäentie 16, 67400 Kokkola
 8. Jokilaakson koulu, Jokilaaksontie 6, 67400 Kokkola
 9. Halkokarin koulu, Halkokarintie 20, 67300 Kokkola
 10. Isokylän monitoimitalo, Sillanpääntie 12, 67700 Kokkola
 11. Öjan koulu, Öjantie 454, 68550 Öja
 12. Kälviän aluetoimisto, Kälviäntie 24, 68300 Kälviä
 13. Lohtajan kirjasto, Metsäpellontie 2, 68230 Lohtaja
 14. Marinkaisten koulu, Niementie 2, 68210 Marinkainen
 15. Rahkosen koulu, Rahkosentie 246, 68390 Rahkonen

Kunnan järjestämä vaalimainonta

Vaalimainonta on sallittua ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyillä telineillä ja hyväksytyillä vaalimainospaikoilla. Europarlamenttivaalien ulkomainonta kunnan luvanvaraisilla alueilla suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 22.5.2024. Kuntaliitto suosittelee mainosten poistamista viikon kuluessa vaalien päättymisestä. Vaalimainostaulujen sijoituspaikat Kokkolassa ovat:

 1. Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, 67100 Kokkola
 2. Kokkolan kaupunginkirjasto, Isokatu 3, 67100 Kokkola
 3. Koivuhaan Palvelukeskus, Mäntynäädänkatu 6, 67800 Kokkola
 4. Kälviän tori, Kälviäntie 34, 68300 Kälviä
 5. Lohtajan kirjasto, Metsäpellontie 2, 68230 Lohtaja
 6. Ullavan kirkonkylän kirjasto, Vionojantie 29, 68370 Ullava
 • Seuraavien alue- ja kuntavaalien äänestyspäivä on 13.4.2025.

 • Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kokkolan kaupunginvaltuustossa on 43 valtuutettua. Seuraavien kunta- ja aluevaalien äänestyspäivä on 13.4 2025.

   

 • Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Eduskuntavaalit järjestettiin viimeeksi vuonna 2023, ja seuraavan kerran vuonna 2027.

 • Presidentti valitaan välittömällä (suoralla) vaalilla kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Presidentinvaalit järjestettiin viimeksi vuonna 2024 ja seuraavan kerran tasavallan presidentti valitaan presidentinvaalissa 2030.

 • EU-kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi.

  Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestysajanjakso on kotimaassa 29.5.–4.6.2024.

Ota yhteyttä