Fortsätt till innehållet

Val och röstning

Du kan inverka på beslutsfattandet genom att rösta i lokala och riksomfattande val. Varje myndig medborgare (18 år fylld) har en grundläggande rättighet att rösta.

 • Det första välfärdsområdesvalet ska förrättas söndagen den 23 januari 2022.

 • Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år. Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. Karleby stadsfullmäktige har 43 ledamöter.

  Kommunalvalet förrattas den 13 juni 2021. Man kan förhandsrösta i Finland 26.5.–8.6.2021 och utomlands 2.–5.6.2021.

  Läs mer om kommunalvalet 2021

 • Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter.

  Riksdagsval förrättas följande gång 2023.

  Förhandsröstning

  Förhandsröstningen i riksdagsvalet ordnas i Finland 22–28.3 och utomlands 22–25.3. I Karleby finns fem förhandsröstningsställen.

  Karleby stadshus (Salutorget 5)

  • on-fr 22-24.3.2023 kl. 9-19
  • lö-sö 25-26.3 kl.10-16
  • må-ti 27-28.3 kl. 9-19

  Karleby stadsbibliotek (Storgatan 3) och Björkhagens servicecentrum (Mårdgatan 6)

  • on-fr 22-24.3 kl. 10-17
  • lö-sö 25-26.3 kl. 12-15
  • må-ti 27-28.3 kl. 10-17

  Kelviå kommundelskontor (Kelviåvägen 24), Lochteå bibliotek (Skogsåkersvägen 2) och Ullava kyrkbys bibliotek (Vionojavägen 29)

  • on-fr 22-24.3 kl. 9-17
  • lö-sö 25-26.3 kl. 12-16
  • må-ti 27-28.3 kl. 9-17

  Möjlighet till förhandsröstning ordnas också i sjukhus och verksamhetsenheter inom socialvården som tillhandahåller vård dygnet runt. Förhandsröstningsställen i Karleby är Soite, Furuåsens aktivitetscenter, Kuusikumpu servicehus, Villa Lehto, Emeliehemmet, Pettersborg Servicehem, Sotainvalidien palvelutalo, Tervakartano, Kvikant, Attendos servicehem Aava och Kaarna, Karelia-koti, Rytiliden, Hoitokoti Majakka, Kokkolan Validia-talo, Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu, Kårkulla, servicecentren Leporanta, Lepola och Hopijakumpu samt servicehusen Kurkikartano och Joutsenranta.

  Hemmaröstning

  Man ska anmäla sig till hemmaröstning på förhand per telefon senast tisdagen den 21 mars 2023 före kl. 16.00, på numret 040 806 5001/Tina Kotka.

  Den egentliga valdagen

  Själva valdagen är söndag 2 april. Röstningsställena är öppna kl. 9-20. På valdagen får du rösta endast i den vallokal som antecknats för dig i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått.

  Valresultatet fastställs 5 april.

 • Republikens president utses genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd. Valet förrättas den fjärde söndagen i januari vart sjätte år. Presidentval förrättas nästa gång 2024.

 • EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. Europaparlamentsval förrättas nästa gång 2024.

Ta kontakt