Fortsätt till innehållet

Val och röstning

Du kan inverka på beslutsfattandet genom att rösta i lokala och riksomfattande val. Varje myndig medborgare (18 år fylld) har en grundläggande rättighet att rösta.

 • Det första välfärdsområdesvalet ska förrättas söndagen den 23 januari 2022.

  Läs mer

 • Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år. Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. Karleby stadsfullmäktige har 43 ledamöter.

  Kommunalvalet förrattas den 13 juni 2021. Man kan förhandsrösta i Finland 26.5.–8.6.2021 och utomlands 2.–5.6.2021.

  Läs mer om kommunalvalet 2021

 • Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter. Riksdagsval förrättas nästa gång 2023.

 • Republikens president utses genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd. Valet förrättas den fjärde söndagen i januari vart sjätte år. Presidentval förrättas nästa gång 2024.

 • EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. Europaparlamentsval förrättas nästa gång 2024.

Ta kontakt