Fortsätt till innehållet

Val och röstning

Du kan inverka på beslutsfattandet genom att rösta i lokala och riksomfattande val. Varje myndig medborgare (18 år fylld) har en grundläggande rättighet att rösta. År 2024 förrättas två allmänna val: val av republikens president (presidentval) samt val av finländska ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsval).

Mera info om val och röstning hittar du  på justitieminisetriets webbplats.

Europaparlamentsval

EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år.

Europaparlamentsval förrättas nästa gång söndag 9.6.2024.
Förhandsröstningsperioden i hemlandet är 29.5-4.6.2024.

Den som röstar ska visa upp ett identitetsbevis eller någon annan tillräcklig utredning över identiteten. Anmälningskortet behöver inte tas med till röstningsstället, utan det räcker med ett identitetsbevis med bild. Om du inte har något dokument som bevisar din identitet får du gratis ett tillfälligt identitetsbevis från polisinrättningen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sänder senast 16.5.2024 anmälningskort till de röstberättigade vilkas adress är känd. Av anmälningskortet framgår bland annat röstningsområde och röstningsplats, samt den egna röstningsplatsens adress. Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du inte anmälan om rösträtt i pappersform, utan direkt i Suomi.fi-meddelandena i elektronisk form. Rösträttskommun, röstningsområde och röstningsställe på valdagen bestäms enligt de uppgifter som funnits i befolkningsdatasystemet  19.4.2024.

Förhandsröstning

Du kan förhandsrösta vid vilken som helst förhandsröstningsplats, även utanför din hemkommun. I Karleby finns sju förhandsröstningsplatser och deras öppettider är följande:

Karleby stadshus, Salutorget 5, 67100 Karleby

29–31.5.2024 kl. 9.00–19.00
1–2.6.2024 kl. 10.00–16.00
3–4.6.2024 kl. 9.00–19.00

Karleby stadsbibliotek, K-Citymarket Kokkola, och Koivuhaan Palvelukeskus har alla samma öppettider enligt följande:

29–31.5.2024 kl. 10.00–17.00
1–2.6.2024 kl. 11.00–15.00
3–4.6.2024 kl. 10.00–17.00

Kommundelskontoret i Kelviå, Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå

Biblioteket i Lochteå, Skogsåkersvägen 2, 68230 Lochteå

Biblioteket i Ullava kyrkby, Vionojavägen 29, 68370 Ullava

29–31.5.2024 kl. 9.00–17.00
1–2.6.2024 kl. 11.00–15.00
3–4.6.2024 kl. 9.00–17.00

Hemmaröstning

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret har antecknats som hens hemkommun.

Man ska anmäla sig till hemmaröstning på förhand senast tisdag 28.5.2024 kl. 16 per telefon på numret 044 780 9590 eller skriftligen. Anmälan kan också göras av någon annan person som väljaren utsett. Tidsfristen för anmälan är ovillkorlig. Om anmälan har gjorts till centralvalnämnden efter den ovan nämnda tidsfristen kan hemmaröstning inte förrättas.

Anmälningsblanketter fås från kundtjänsten i Karleby stadshus (öppet vardagar kl. 9.00–15.00), på stadens webbplats eller från webbplatsen vaalit.fi. Blanketten lämnas in till kundtjänsten i Karleby stadshus eller sänds till Karleby stads centralvalnämnd på adressen PB 43, 67101 Karleby eller per e-post till Karleby stads registratur på adressen kokkola@kokkola.fi.

Hemmaröstningsblankett

Röstning på anstalter

Stadsstyrelsen har 18.12.2023 § 577 beslutat om följande platser för röstning på anstalter i samband med valen 2024:

 • Mellersta Österbottens centralsjukhus
 • Furuåsens verksamhetscenter
 • Kuusikumpu gemenskapsboende
 • Seniorcentret Pettersborg
 • Sotainvalidien palvelutalo
 • Tervakartano serviceboende
 • Boendeenheten Kvikant
 • Attendos enheter: Villa Lehto, Aava, Kaarna, Hakalahti och Ventus
 • Humana Villa Maria
 • Karelia-koti
 • Vårdhemmet Majakka
 • Kokkolan Validia-talo
 • Folkhälsan Park & Plaza
 • Soldalens Katarinegatan och Karlebyboende
 • Servicecentralerna Leporanta, Lepola och Hopijakumpu
 • Servicehusen Fiona, Kurkikartano och Joutsenranta

Röstning på valdagen

Europarlamentsvalet förrättas söndagen den 9 juni 2024. Röstningsställena nedan har öppet 9.00–20.00.

 1. Björkhagens skola, Mårdgatan 6, 67800 Karleby
 2. Stenängens skola, Granvägen 3, 67200 Karleby
 3. Hållhagens skola, Beckbruksvägen 4, 67200 Karleby
 4. Stadshuset, Salutorget 5, 67100 Karleby
 5. Chydenius skola, Anders Chydenius gata 20, 67100 Karleby
 6. Villa skola, Hemgårdsvägen 3, 67600 Karleby
 7. Rytibackens skola, Rytibacksvägen 16, 67400 Karleby
 8. Älvdalens skola, Älvdalsvägen 6, 67400 Karleby
 9. Halkokari skola, Halkokarivägen 20, 67300 Karleby
 10. Storby allaktivitetshus, Broändavägen 12, 67700 Karleby
 11. Öja skola, Öjavägen 454, 68550 Öja
 12. Kommundelskontoret i Kelviå, Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå
 13. Biblioteket i Lochteå, Skogsåkersvägen 2, 68230 Lochteå
 14. Maringais skola, Niemivägen 2, 68210 Maringais
 15. Rahkonen skola, Rahkonenvägen 246, 68390 Rahkonen

Valreklam som kommunen ordnar

Valreklam tillåts endast på stativ som rests för detta ändamål och på godkända platser för valreklam. När det gäller Europaparlamentsvalet rekommenderas att utomhusreklam på kommunens tillståndspliktiga områden inleds en vecka före förhandsröstningen börjar, dvs. 2.5.2024. Kommunförbundet rekommenderar att valreklamen tas bort inom en vecka efter att valet förrättats. I Karleby får valreklamtavlor placeras på följande ställen:

 1. Karleby stadshus, Salutorget 5, 67100 Karleby
 2. Karleby stadsbibliotek, Storgatan 3, 67100 Karleby
 3. Björkhagens servicecenter, Mårdgatan 6, 67800 Karleby
 4. Kelviå torg, Kelviåvägen 34, 68300 Kelviå
 5. Biblioteket i Lochteå, Skogsåkersvägen 2, 68230 Lochteå
 6. Biblioteket i Ullava kyrkby, Vionojavägen 29, 68370 Ullava
 • Följande välfärdsområdesval och kommunalval förrättas 13.4.2025.

 • Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år. Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. Karleby stadsfullmäktige har 43 ledamöter.

  Följande kommunalval och välfärdsområdesval förrättas 13.4.2025.

 • Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter.

  Det senaste riksdagsvalet förrättades 2023. Nästa gång förrättas riksdagsvalet 2027.

 • Republikens president utses genom direkt val för en ämbetsperiod på sex år. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd. Valet förrättas den fjärde söndagen i januari vart sjätte år. Det senaste presidentvalet förrättades 2024 och presidentval förrättas nästa gång 2030.

 • EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år.

  Europaparlamentsval förrättas nästa gång söndag 9.6.2024.
  Förhandsröstningsperioden i hemlandet är 29.5-4.6.2024.

Ta kontakt