Fortsätt till innehållet

Val och röstning

Du kan inverka på beslutsfattandet genom att rösta i lokala och riksomfattande val. Varje myndig medborgare (18 år fylld) har en grundläggande rättighet att rösta. År 2024 förrättas två allmänna val: val av republikens president (presidentval) samt val av finländska ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsval).

Mera info om val och röstning hittar du  på justitieminisetriets webbplats.

Presidentvalet 2024

Tidtabell

 • Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna i valet 28.1.2024, förrättas ett andra val mellan de två kandidater som fått flest röster söndag 11.2.2024. Förhandsröstningen i det andra valet ordnas i Finland 31.1-6.2.2024.

Förhandsröstning 31.1.–6.2.2024

I Karleby finns sex förhandsröstningsställen.

Karleby stadshus (Salutorget 5)

 • on-fr 31.1–2.2 kl. 9-19
 • lö-sö 3.–4.2 kl.10-16
 • må-ti 5.–6.2 kl. 9-19

Karleby stadsbibliotek (Storgatan 3) och Björkhagens servicecentrum (Mårdgatan 6)

 • on-fr 31.1–2.2  kl. 10-17
 • lö-sö 3.–4.2 kl. 11-15
 • må-ti 5.–6.2 kl. 10-17

Kelviå kommundelskontor (Kelviåvägen 24), Lochteå bibliotek (Skogsåkersvägen 2) och Ullava kyrkbys bibliotek (Vionojavägen 29)

 • on-fr 31.1–2.2  kl. 9-17
 • lö-sö 3.–4.2 kl. 11-15
 • må-ti 5.–6.2 kl. 9-17

Den valreklam som kommunen ordnar är centraliserad och placeras i närheten av röstningsställena. Valreklam kan läggas fram tidigast 10.1.2024.

Möjlighet till förhandsröstning ordnas också i sjukhus och verksamhetsenheter inom socialvården som tillhandahåller vård dygnet runt.

Anstaltsröstningsställen i Karleby är

 • Soite
 • Furuåsens aktivitetscenter
 • Kuusikumpu servicehus
 • Pettersborg Servicehem
 • Sotainvalidien palvelutalo
 • Tervakartano
 • Boendeenheten Kvikant
 • Attendo/Villa Lehto
 • Attendo/Aava
 • Attendo/Kaarna
 • Attendo/ Hakalahti
 • Attendo/ Ventus
 • Humana Kotikylä Villa Maria, Maringais
 • Karelia-koti
 • Servicehus Fiona
 • Hoitokoti Majakka
 • Kokkolan Validia-talo
 • Folkhälsan Park &Plaza
 • Soldalens Katarinegården
 • Soldalens Karlebyboende
 • Servicecenter Leporanta
 • Servicecenter Lepola
 • Servicecenter Hopijakumpu
 • Servicehus Kurkikartano
 • Servicehus Joutsenranta

Hemmaröstning

Om din rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till ett förhandsröstningsställe eller vallokalen på valdagen kan du anmäla dig till hemmaröstning. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in senast kl 16.00 tisdag 16.1.2024. Anmälan ska göras till Karleby stads centralvalnämnd på adressen PB 43, 67101 Karleby eller på numret 040 806 5001.

Den egentliga valdagen söndag 11.2

 • Själva valdagen är söndag 11 februari. Röstningsställena är öppna kl. 9-20. På valdagen får du rösta endast i den vallokal som antecknats för dig i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått.

Röstiningsställena:

 1. Björkhagens skolas sal Mårdgatan 6
 2. Stenängens skola Granvägen 3
 3. Hållhagens skola Beckbruksvägen 4
 4. Stadshuset Salutorget 5
 5. Chydenius skola Anders Chydenius gata 20
 6. Villa skola Hemgårdsvägen 3
 7. Rytibackens skola Rytibacksvägen 16
 8. Älvdalens skola Älvdalsvägen 6
 9. Halkokari skola Halkokarivägen 20
 10. Storby allaktivitetshus Broändavägen 12
 11. Öja skola Öjavägen 454
 12. Kelviå kommundelskontor Kelviåvägen 24
 13. Lochteå bibliotek Skogsåkersvägen 2
 14. Maringais skola Niemivägen 2
 15. Rahkonens skola Rahkonenvägen 246

 

 • Följande välfärdsområdesval och kommunalval förrättas 13.4.2025.

 • Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år. Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. Karleby stadsfullmäktige har 43 ledamöter.

  Följande kommunalval och välfärdsområdesval förrättas 13.4.2025.

 • Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter.

  Det senaste riksdagsvalet förrättades 2023. Nästa gång förrättas riksdagsvalet 2027.

 • Republikens president utses genom direkt val för en ämbetsperiod på sex år. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd. Valet förrättas den fjärde söndagen i januari vart sjätte år. Presidentval förrättas nästa gång 2024.

 • EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år.

  Europaparlamentsval förrättas nästa gång söndag 9.6.2024.
  Förhandsröstningsperioden i hemlandet är 29.5-4.6.2024.

Ta kontakt