Hyppää sisältöön

Osallisuus­ohjelma

Osallisuusohjelma konkretisoi tapoja edistää niin kuntalaisten, luottamushenkilöiden, henkilöstön kuin kaupungin yhteistyökumppaneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Osallisuuden lisäämisellä pyritään vahvistamaan kuntalaisten uskoa ja luottamusta kaupungin toimintaan sekä kannustaa kuntalaisia mukaan suunnitteluun ja toimintaan. Kaupungilla on useita osallisuutta tukevia tapoja edistää kuntalaisten kuulemista sekä osallistumista itseään koskeviin asioihin. Osallisuutta edistävät muun muassa kuntalaiskyselyt, julkiset esityslistat ja pöytäkirjat, yrittäjien aamupuuro -tilaisuudet, asiakaspalautteet, nuorisovaltuuston toiminta ja sen käyttö sivistyshallinnon tukena.