Hyppää sisältöön
Kuntavaalit 13.6.2021

Kuntavaalit

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa  26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Kuntavaaleissa valitaan 43 valtuutettua 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

 • Ehdokashakemukset on toimitettu keskusvaalilautakunnalle tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16.00.  Nämä ehdokashakemukset ja suostumukset tulevat olemaan voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021. Ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 ennen klo 16.00.

  Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Ben Weizmann, puh. 044 780 9216, postiosoite: Kauppatori 5, 67100 Kokkola.

 • Ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:          

  Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, 67100 Kokkola

  • 26.– 28.5. klo 9.00–19.00
  • 29.–30.5. klo 10.00–16.00
  • 31.5.–4.6. klo 9.00–19.00
  • 5.-6.6. klo 10.00-16.00
  • 7.-8.6. klo 9.00-19.00

  Kokkolan kaupunginkirjasto, Isokatu 3, 67100 Kokkola

  • 26.– 28.5. klo 10.00–17.00
  • 29.–30.5. klo 12.00–15.00
  • 31.5.–4.6. klo 10.00–17.00
  • 5.–6.6. klo 12.00–15.00
  • 7.–8.6. klo 10.00–17.00

  Kälviän aluetoimisto, Kälviäntie 24, 68300 Kälviä

  • 26.– 28.5. klo 10.00–17.00
  • 29.–30.5. klo 12.00–15.00
  • 31.5.–4.6. klo 10.00–17.00
  • 5.–6.6. klo 12.00–15.00
  • 7.–8.6. klo 10.00–17.00

  Lohtajan kirjasto, Metsäpellontie 2, 68230 Lohtaja

  • 26.– 28.5. klo 10.00–17.00
  • 29.–30.5. klo 12.00–15.00
  • 31.5.–4.6. klo 10.00–17.00
  • 5.–6.6. klo 12.00–15.00
  • 7.–8.6. klo 10.00–17.00

  Ullavan kirkonkylän kirjasto, Vionojantie 29, 68370 Ullava

  • 26.– 28.5. klo 10.00–17.00
  • 29.–30.5. klo 12.00–15.00
  • 31.5.–4.6. klo 10.00–17.00
  • 5.–6.6. klo 12.00–15.00
  • 7.–8.6. klo 10.00–17.00

   

  Ennakkoäänestys ulkomailla edustustoissa toimitetaan 2.−5.6.2021.

  Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Lue lisää kirje-äänestyksestä oikeusministeriön vaalit.fi -sivustolta.

  Äänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

 • Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat laitokset ja muut kaupunginhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt.

  Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.11.2020, että laitosäänestyspaikkoina toimivat alla mainitut laitokset ja sosiaalihuollon toimintayksiköt:

  • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
  • Honkaharjun toimintakeskus
  • Kuusikummun palvelutalo
  • Attendo/Villa Lehto
  • Emiliehemmet
  • Pettersborg servicehem
  • Sotainvalidien palvelutalo
  • Tervakartano
  • Kotikartano
  • Kvikant
  • Mikeva Oy/Rinnetupa
  • Mikeva Oy/Honkatupa
  • Karelia-koti
  • Fiona/Rytirinne
  • Hoitokoti Majakka
  • Kokkolan Validia-talo
  • Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu
  • Palvelukeskus Leporanta
  • Palvelukeskus Lepola
  • Palvelukeskus Hopijakumpu
  • Palvelutalo Kurkikartano
  • Palvelutalo Joutsenranta
 • Varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021, jolloin jäljempänä mainitut äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00.

  Äänestyspaikat Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat (Äänestysalueen nro, Äänestyspaikka, Osoite):

  • 001 Koivuhaan palvelukeskus, Mäntynäädänkatu 6
  • 002 Kiviniityn koulu, Kuusitie 3
  • 003 Hollihaan koulu, Pikiruukintie 4
  • 004 Kaupungintalo, Kauppatori 5
  • 005 Donnerska skolan, Banerinkatu 3
  • 006 Villan koulu, Kartanontie 3
  • 007 Rytimäen koulu, Rytimäentie 16
  • 008 Jokilaakson koulu, Jokilaaksontie 6
  • 009 Halkokarin koulu, Halkokarintie 20
  • 010 Isokylän monitoimitalo, Sillanpääntie 2
  • 011 Öjan koulu, Öjantie 454
  • 012 Kälviän aluetoimisto, Kälviäntie 24
  • 013 Lohtajan kirjasto, Metsäpellontie 2
  • 014 Marinkaisten koulu, Niementie 2
  • 015 Rahkosen koulu, Rahkosentie 246
 • Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta koto-naan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

  Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

  Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua puhelimitse tai kirjallisesti etukäteen. Ilmoittautumisaikaa on tiistaihin 1.6.2021 kello 16.00 saakka. Ilmoittautumisen voi suorittaa äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Määräaika ilmoituksen toimittamisella on ehdoton. Jos ilmoitus on tehty keskusvaalilautakunnalle tämän määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei voida toimittaa.

  Ilmoitus on tehtävä Kokkolan kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella Pl 43, 67101 Kokkola tai puh. 044 7809 590/Seija Lähteenmäki tai sähköpostilla seija.lahteenmaki(at)kokkola.fi.

 • Vaalimainonta on sallittua ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyillä telineillä ja hyväksytyillä vaalimainospaikoilla.

  Vaalimainonnan saa aloittaa 19.5.2021.

Ota yhteyttä