Fortsätt till innehållet

Kommunalvalet förrattas den 13 juni 2021. Man kan förhandsrösta i Finland  26.5.–8.6.2021 och utomlands 2.–5.6.2021.

Vid kommunalvalet väljs 43 fullmäktigeledamöter för en fyraårsperiod som inleds den 1 augusti 2021.

 • Kandidatansökningarna har lämnats in till centralvalnämnden tisdagen den 9 mars 2021 före kl. 16.00. Dessa kandidatansökningar och kandidaternas samtycke till att ställa upp som kandidat kommer att gälla även för den nya valdagen den 13 juni 2021. Kandidatuppställarna har möjlighet att komplettera sina ansökningar fram till tisdagen den 4 maj 2021 före kl. 16.00.

  Handlingarna tas emot av centralvalnämndens sekreterare Ben Weizmann, tfn 044 780 9216, postadress Salutorget 5, 67100 Karleby.

 • Förhandsröstningsställen och -tider:

  Karleby stadshus, Salutorget 5, 67100 Karleby

  • 26–28 maj 2021 kl. 9.00–19.00
  • 29–30 maj 2021 kl. 10.00–16.00
  • 31 maj–4 juni 2021 kl. 9.00–19.00
  • 5–6 juni 2021 kl. 10.00-16.00
  • 7–8 juni 2021 kl. 9.00-19.00

  Karleby stadsbibliotek, Storgatan 3, 67100 Karleby

  • 26–28 maj 2021 kl. 10.00–17.00
  • 29–30 maj 2021 kl. 12.00–15.00
  • 31 maj–4 juni 2021 kl. 10.00–17.00
  • 5–6 juni 2021 kl. 12.00–15.00
  • 7–8 juni 2021 kl. 10.00–17.00

  Kelviå kommundelskontor, Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå

  • 26–28 maj 2021 kl. 10.00–17.00
  • 29–30 maj 2021 kl. 12.00–15.00
  • 31 maj–4 juni 2021 kl. 10.00–17.00
  • 5–6 juni 2021 kl. 12.00–15.00
  • 7–8 juni 2021 kl. 10.00–17.00

  Lochteå bibliotek, Skogsåkersvägen 2, 68230 Lochteå 26.– 28.5. klo 10.00–17.00

  • 26–28 maj 2021 kl. 10.00–17.00
  • 29–30 maj 2021 kl. 12.00–15.00
  • 31 maj–4 juni 2021 kl. 10.00–17.00
  • 5–6 juni 2021 kl. 12.00–15.00
  • 7–8 juni 2021 kl. 10.00–17.00

  Ullava kyrkbyns bibliotek, Vionojavägen 29, 68370 Ullava

  • 26–28 maj 2021 kl. 10.00–17.00
  • 29–30 maj 2021 kl. 12.00–15.00
  • 31 maj–4 juni 2021 kl. 10.00–17.00
  • 5–6 juni 2021 kl. 12.00–15.00
  • 7–8 juni 2021 kl. 10.00–17.00

  Förhandsröstning vid finska beskickningar förrättas 2–5 juni 2021.

  Röstberättigade som permanent bor eller tillfälligt vistas utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen får rätt att rösta per brev i allmänna val. Mer info finns på www.vaalit.fi/brevrostning.

  Vid röstning ska man bevisa sin identitet med identitetskort eller någon annan tillräcklig utredning. Om man saknar ett dokument som bevisar ens identitet kan man av polisen få ett avgiftsfritt tillfälligt personkort som kan användas som identitetsbevis vid röstningen.

 • Särskilda förhandsröstningsställen i Finland är de sjukhus, verksamhetsenheter inom socialvården som tillhandahåller vård dygnet runt och andra verksamhetsenheter inom socialvården som anges i beslut av kommunstyrelsen.

  Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 23.11.2020 att nedan nämnda anstalter och verksamhetsenheter inom socialvården fungerar som förhandsröstningsställen:

  • Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
  • Furuåsens aktivitetscenter
  • Kuusikumpu servicehus
  • Vårdhemmet Attendo/Villa Lehto
  • Emiliehemmet
  • Pettersborg servicehem
  • Sotainvalidien palvelutalo
  • Tervakartano
  • Kotikartano
  • Kvikant
  • Mikeva Oy/Rinnetupa
  • Mikeva Oy/Honkatupa
  • Karelia-koti
  • Fiona/Rytiliden
  • Hoivakoti Majakka
  • Kokkolan Validia-talo
  • Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu
  • Servicecentret Leporanta
  • Servicecentret Lepola
  • Servicecentret Hopijakumpu
  • Palvelutalo Kurkikartano
  • Palvelutalo Joutsenranta
 • Den egentliga valdagen är den 13 juni 2021.. Då är de nedan nämnda röstningsställena öppna kl. 9.00–20.00.

  Röstningsställena i Karleby stad:

  Områdets nummer, Röstningsställe,  Adress

  • 001 Björkhagens servicecentrum, Mårdgatan 6
  • 002 Stenängens skola, Granvägen 3
  • 003 Hållhagens skola, Beckbruksvägen 4
  • 004 Stadshuset, Salutorget 5
  • 005 Donnerska skolan, Banergatan 3
  • 006 Villa skola, Hemgårdsvägen 3
  • 007 Rytibackens skola, Rytibacksvägen 16
  • 008 Älvdalens skola, Älvdalsvägen 6
  • 009 Halkokari skola, Halkokarivägen 20
  • 010 Storby allaktivitetshus, Broändavägen 2
  • 011 Öja skola, Öjavägen 454
  • 012 Kelviå kommundelskontor, Kelviåvägen 24
  • 013 Locteå bibliotek, Skogsåkersvägen 2
  • 014 Maringais skola, Niemivägen 2
  • 015 Rahkonen skola, Rahkonenvägen 246
 • En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som enligt rösträttsregistret är hans eller hennes hemkommun.

  I samma hushåll boende närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) till dessa personer har möjlighet att rösta vid samma tillfälle, om kommunen i fråga är närståendevårdarens hemkommun.

  Man ska anmäla sig till hemmaröstning på förhand per telefon eller skriftligt senast 1.6.2021 före kl. 16.00. Anmälan kan också göras av någon annan person som den röstberättigade har utsett. Tidsfristen för anmälan är ovillkorlig. Om anmälan har gjorts till centralvalnämnden efter den ovan nämnda tidsfristen kan hemmaröstning inte förrättas.

  Anmälan ska göras per post till Karleby stads centralvalnämnd, PB 43, 67101 Karleby, eller per telefon på numret 044 780 9590/Seija Lähteenmäki eller via e-post seija.lahteenmaki(at)kokkola.fi.

 • Reklam inför valet är tillåtet bara på ställningar som har satts upp för detta ändamål och på godkända valreklamplatser.

  Valaffischeringen får inledas den 19 maj.

Ta kontakt