Hyppää sisältöön

Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus:

 • johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
 •  merkittävästä varallisuudestaan sekä
 • muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset vuosittain valtuustolle tiedoksi.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Kokkolan kaupungissa ovat:

Seuraavien toimielinten kaikki jäsenet ja varajäsenet:

 • Kaupunginhallitus jaostoineen
 • Kaupunkirakennelautakunta
 • Rakennus- ja ympäristölautakunta

Seuraavien toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

 • Valtuusto
 • Tarkastuslautakunta
 • Keskusvaalilautakunta
 • Opetus- ja kasvatuslautakunta jaostoineen
 • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 • Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslautakunta
 • Ympäristöterveyslautakunta
 • Vesilaitosjohtokunta

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

 • kaupunginjohtaja
 • kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien sekä niiden jaostojen esittelijät