Fortsätt till innehållet

Förvaltningens stadgar

Förvaltningsstadgan är ett viktigt dokument som styr stadens förvaltning och verksamhet samt organens sammanträdesförfarande. Förvaltningsstadgan fastställer hur förvaltningen och verksamheten, beslutsförfarandet och fullmäktiges verksamhet ordnas.

Syftet med de ägarpolitiska riktlinjerna är att trygga ett systematiskt och långsiktigt beslutsfattande och en effektiv kapitalanvändning. Ägarpolitiken ansluter de samfund som ingår i koncernen till en del av stadens strategiska ledning.

Koncerndirektivet harmoniserar förfaringssätt samt effektiviserar förutsättningarna för ledning av kommunkoncernen.

Koncerndirektivet

  • förenhetligar styrningen av sammanslutningarna,
  • ökar verksamhetens transparens,
  • förbättrar kvaliteten på den information som staden får om sammanslutningen och
  • effektiviserar informationen.