Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen leder Karlebykoncernen enligt de strategier, mål och principer som stadsfullmäktige har godkänt.

Stadsstyrelsen

 • sörjer för stadens intressen, allmänna framgång och verksamhet
 • svarar för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet
 • leder nämndernas verksamhet
 • svarar för uppföljningen av och tillsynen över uppnåendet av målen.

Stadsstyrelsen består av tolv ledamöter och deras personliga ersättare.

Stadsfullmäktige väljer inom sig ledamöterna i stadsstyrelsen samt personliga ersättare för dessa.

Fullmäktige väljer också presidiet i stadsstyrelsen. Stadsstyrelsens ordförande samt första och andra vice ordförande utses bland ledamöterna i stadsstyrelsen. De personliga ersättarna behöver inte vara ledamöter i fullmäktige.

Stadsstyrelsens mandattid är två år.

Stadsstyrelsen

 • Stadsstyrelsen sammanträder i stadshuset i regel på måndagar kl. 15.30.

  Januari 2024

  • 15.1
  • 22.1
  • 29.1

  Februari

  • 12.2
  • 19.2

  Mars

  • 11.3
  • 25.3

  Ápril

  • 8.4
  • 22.4
  • 29.4

  Maj

  • 6.5
  • 20.5
  • 27.5

  Juni

  • 3.6
  • 17.6.

  Stadsstyrelsens föredragningslista finns framlagd till påseende fredagen före sammanträdet på stadens webbplats under rubriken Föredragningslistor och protokoll.

  Stadsstyrelsens protokoll publiceras några dagar efter sammanträdet på stadens webbplats under Föredragningslistor och protokoll.

  Protokollet justeras i allmänhet vid följande sammanträde och hålls efter justeringen framlagt i stadskansliet och på stadens webbplats.

  • Ordförande Sari Innanen (C),  Marjaana Leivo
  • Första vice ordförande Timo Sillanpää (Sannf),  Jorma Hautamäki
  • Andra vice ordförande Janne Jukkola (Saml),  Jonas Heinola
  • Jyrki Ojala (C),  Jorma Kauppila
  • Oliver Pietilä (C), Tapani Hankaniemi
  • Emilia Teerikangas (SDP), Sirpa Orjala
  • Mauri Lahti (SDP), Risto Koljonen
  • Minna Koskela (Sannf), Irene Yli-Kauppila
  • Pekka Nurmi (Saml), Anna Nurmi-Lehto
  • Marlén Timonen (SFP), Margita Lukkarinen
  • Virpi Karhu (VAS), Pia Leinonen
  • Mauri Salo (KD), Tuomas Luoma-aho
  • Ordförande Sari Innanen (C),  Marjaana Leivo
  • Första vice ordförande Timo Sillanpää (Sannf),  Jorma Hautamäki
  • Andra vice ordförande Juha Puurula (Saml),  Jonas Heinola
  • Jyrki Ojala (C),  Jorma Kauppila
  • Oliver Pietilä (C), Tapani Hankaniemi
  • Emilia Teerikangas (SDP), Sirpa Orjala
  • Risto Koljonen (SDP), Mauri Lahti
  • Minna Koskela (Sannf), Irene Nygård
  • Pekka Nurmi (Saml), Anna Nurmi-Lehto
  • Marlén Timonen (SFP), Margita Lukkarinen
  • Faisa Egge (Vihr), Reetta Mourujärvi
  • Mauri Salo (KD), Tuomas Luoma-aho
 • Koncern- och stadsutvecklingssektionen sörjer för verksamhetsledningen och -övervakningen i stadens affärsverk och i de samkommuner, bolag, företag, stiftelser samt andra samfund i vilka staden är delägare eller medlem.

  Koncern- och stadsutvecklingssektionen svarar också för ledningen av generalplanering och betydande markanvändningsprojekt.

  Stadsstyrelsen utser inom sig för sin mandattid till stadsstyrelsens koncern- och stadsutvecklingssektion ledamöter och personliga ersättare för dessa. Stadsstyrelsen utser sektionens ordförande och vice ordförande.

  Koncern- och stadsutvecklingssektionens ledamöter (Ledamot, Ersättare)

  • Ordförande Sari Innanen (C),  Marjaana Leivo
  • Vice ordförande Timo Sillanpää (Sannf),  Jorma Hautamäki
  • Jyrki Ojala (C),  Jorma Kauppila
  • Oliver Pietilä (C), Tapani Hankaniemi
  • Emilia Teerikangas (SDP), Sirpa Orjala
  • Mauri Lahti (SDP), Risto Koljonen
  • Minna Koskela (Sannf), Irene Yli-Kauppila
  • Janne Jukkola (Saml),  Jonas Heinola
  • Pekka Nurmi (Saml), Anna Nurmi-Lehto
  • Marlén Timonen (SFP), Margita Lukkarinen
  • Virpi Karhu (VAS), Pia Leinonen
  • Mauri Salo (KD), Tuomas Luoma-aho