Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen leder Karlebykoncernen enligt de strategier, mål och principer som stadsfullmäktige har godkänt, sörjer för dess intressen, allmänna framgång och verksamhet samt svarar för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.

Stadsstyrelsen leder nämndernas och verkens verksamhet samt svarar för uppföljningen av och tillsynen över uppnåendet av målen.

Stadsstyrelsen består av tolv ledamöter och deras personliga ersättare.

Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsens ordförande samt första och andra vice ordförande bland ledamöterna i stadsstyrelsen. Presidiet och ledamöterna i stadsstyrelsen ska väljas bland ledamöterna i fullmäktige. De personliga ersättarna behöver inte vara ledamöter i fullmäktige.

Stadsstyrelsens mandattid är två år.

Stadsstyrelsen

 • Stadsstyrelsen sammanträder i stadshuset i regel på måndagar kl. 15.30.

  August

  • 9.8
  • 23.8
  • 30.8

  September

  • 6.9
  • 20.9
  • 27.9

  Oktober

  • 4.10
  • 25.10

  November

  • 1.11
  • 8.11
  • 22.11
  • 29.11

  December

  • 20.12

  Stadsstyrelsens föredragningslista finns framlagd till påseende fredagen före sammanträdet på stadens webbplats under rubriken Föredragningslistor och protokoll.

  Stadsstyrelsens protokoll publiceras några dagar efter sammanträdet på stadens webbplats under Föredragningslistor och protokoll.

  Protokollet justeras i allmänhet vid följande sammanträde och hålls efter justeringen framlagt i stadskansliet och på stadens webbplats.

 •  

  • Ordförande Reino Herlevi (C), Markus Anttila
  • Första vice ordförande Janne Jukkola (Saml), Pentti Haimakainen
  • Andra vice ordförande Mauri Salo (KD), Jukka Paananen
  • Johanna Paloranta (C), Anneli Palosaari
  • Riitta Rahkola (C), Jorma Kauppila
  • Sirpa Orjala (SDP), Emma Haapasaari
  • Raimo Hentelä (SDP), Petri Partanen
  • Stefan Anderson (SFP), Mats Brandt
  • Marlén Timonen (SFP), Carola Holmbäck-Puskala
  • Anne Peltomaa (KD), Annika Enlund-Piirto
  • Timo Sillanpää (Sannf), Pekka Puolimatka
  • Vesa Pohjola (Vas.), Virpi Karhu
 • Koncern- och stadsutvecklingssektionen sörjer för verksamhetsledningen och -övervakningen i stadens affärsverk och i de samkommuner, bolag, företag, stiftelser samt andra samfund i vilka staden är delägare eller medlem.

  Koncern- och stadsutvecklingssektionen svarar också för ledningen av generalplanering och betydande markanvändningsprojekt.

  Stadsstyrelsen utser inom sig för sin mandattid till stadsstyrelsens koncern- och stadsutvecklingssektion ledamöter och personliga ersättare för dessa. Stadsstyrelsen utser sektionens ordförande och vice ordförande.

  Koncern- och stadsutvecklingssektionens ledamöter (Ledamot, Ersättare)

  • Ordförande Reino Herlevi (C), Markus Anttila
  • Vice ordförande Janne Jukkola (Saml), Pentti Haimakainen
  • Mauri Salo (KD), Jukka Paananen
  • Johanna Paloranta (C), Anneli Palosaari
  • Riitta Rahkola (C), Jorma Kauppila
  • Sirpa Orjala (SDP), Emma Haapasaari
  • Raimo Hentelä (SDP), Petri Partanen
  • Stefan Anderson (SFP), Mats Brandt
  • Marlén Timonen (SFP), Carola Holmbäck-Puskala
  • Anne Peltomaa (KD), Annika Enlund-Piirto
  • Timo Sillanpää (Sannf), Pekka Puolimatka
  • Vesa Pohjola (VF), Virpi Karhu