Fortsätt till innehållet

Bindningar

Enligt kommunallagen ska en kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar.

 • när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet
 • för betydande förmögenhet och
 • för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännager redogörelserna årligen för fullmäktige.

Redogörelseskyldiga förtroendevalda i Karleby stad är:

Alla ledamöter och ersättare i följande organ:

 • Stadsstyrelsen med sina sektioner
 • Stadsstrukturnämnden
 • Byggnads- och miljönämnden

Ordförande och vice ordförande i följande organ:

 • Fullmäktige
 • Revisionsnämnden
 • Centralvalnämnden
 • Nämnden för utbildning och fostran med sina sektioner
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
 • Miljöhälsovårdsnämnden
 • Vattenverksdirektionen

Redogörelseskyldiga tjänsteinnehavare är:

 • stadsdirektören
 • stadsstyrelsens, nämndernas och direktionernas samt deras sektioners föredragare