Olet tässä

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.


Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. (Kuntalaki 23 §)


Kuntalaisaloite.fi

Kokkolan kaupunki on mukana oikeusministeriön ylläpitämässä maksuttomassa Kuntalaisaloite.fi-palvelussa, jonka kautta voit tehdä oman kuntalaisaloitteesi Kokkolan kaupungille sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita sähköisesti. Palvelun kautta tehdyt kuntalaisaloitteet lähetetään kaupungin kirjaamoon.


Kaupungin lomake

Voit myös lähettää oman kuntalaisaloitteesi Kokkolan kaupungille alla olevalla lomakkeella sähköisesti.


Vapaamuotoinen aloite

Vapaamuotoisen aloitteesi voit myös lähettää postitse osoitteeseen: Kokkolan kaupunki, kirjaamo, PL 43, 67101 Kokkola tai tuoda kaupungintalon kirjaamoon arkisin klo 8.00-16.00.


Aloite kirjataan saapuneeksi ja toimitetaan käsiteltäväksi.

Aloitteesta on käytävä selvästi ilmi aloitteen tekijän nimi ja yhteystiedot.


Ainoastaan oikeusministeriön kuntalaisaloite.fi -palvelussa tehdyt aloitteet julkaistaan ko. palvelussa.


Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

  
Nimi*
Lähiosoite*
Postinro ja -toimipaikka*
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Faksi
Aloitteen otsikko*
Aloitteesi*
Haluan saada vastauksen
Päivitetty 1.11.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta