Olet tässä

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. (Kuntalaki 28 §)

Voit lähettää oman kuntalaisaloitteesi Kokkolan kaupungille alla olevalla lomakkeella sähköisesti. Kokkolan kaupunki on mukana Oikeusministeriön ylläpitämässä maksuttomassa Kuntalaisaloite.fi-palvelussa, jonka kautta voit myös tehdä oman kuntalaisaloitteesi Kokkolan kaupungille sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita sähköisesti. Vaihtoehtoisesti voit myös lähettää oman vapaamuotoisen aloitteesi postitse osoitteeseen: Kokkolan kaupunki, kirjaamo, PL 43, 67101 Kokkola tai tuoda aloitteesi kaupungintalon kirjaamoon arkisin asiakaspalveluaikana klo 9.00-15.00. Aloite kirjataan saapuneeksi ja toimitetaan käsiteltäväksi.

Aloitteesta on käytävä selvästi ilmi aloitteen tekijän nimi ja yhteystiedot.

 

 

 

Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

  
Nimi*
Lähiosoite*
Postinro ja -toimipaikka*
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Faksi
Aloitteen otsikko*
Aloitteesi*
Haluan saada vastauksen