Fortsätt till innehållet

Kommuninvånar­initiativ

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Om antalet initiativtagare motsvarar minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes.

Invånarinitiativ.fi

Staden är med i den avgiftsfria webbtjänsten Invånarinitiativ.fi som upprätthålls av justitieministeriet. Via webbtjänsten kan även du elektroniskt lägga fram ditt kommuninvånarinitiativ till Karleby stad samt understöda och följa med initiativ som andra lagt fram.

Invånarinitiativ som skapats i tjänsten skickas till stadens registratur.

Hoppa över bädda in
Invånarinitiativ.fi

Fritt formulerat initiativ

Om du inte vill lägga fram ditt initiativ i webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan du lägga fram ett fritt formulerat initiativ. Du kan skicka det till adressen: Karleby stad, registratur, PB 43, 67101 Karleby, eller lämnar in det till kundtjänsten i stadshuset vardagar kl. 8.00-16.00.

Ditt initiativ registreras som inkommen post och befordras vidare för behandling.

Kom ihåg att ange tydligt ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Endast de initiativ som lämnas in via justitieministeriets webbtjänst Invånarinitiativ.fi publiceras i tjänsten i fråga.

Ta kontakt