Du är här

Kommuninvånarinitiativ

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.


Om antalet initiativtagare motsvarar minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes (23 § Kommunallagen).


Invånarinitiativ.fi

Karleby stad är med i den avgiftsfria webbtjänsten Invånarinitiativ.fi som upprätthålls av justitieministeriet. Via webbtjänsten kan även du elektroniskt lägga fram ditt kommuninvånarinitiativ till Karleby stad samt understöda och följa med initiativ som andra lagt fram.

Invånarinitiativ som skapats i tjänsten skickas till stadens centralregistratur.


Stadens blankett

Du kan sända ditt initiativ till Karleby stad elektroniskt på blanketten nedan. 


Fritt formulerat initiativ

Alternativt kan du formulera initiativet fritt på ett papper som du sänder till adressen: Karleby stad, registratorskontor, PB 43, 67101 Karleby, eller lämnar in till registratorskontoret i stadshuset vardagar kl. 8.00-16.00.


Där registreras initiativen som inkommen post och befordras vidare för behandling.


Av initiativet ska tydligt framgå vad du heter och hur man kontaktar dig.


Endast de initiativ som lämnas in via justitieministeriets webbtjänst Invånarinitiativ.fi publiceras i tjänsten i fråga.

Fält som är markerade med asterisk måste fyllas i.

  
Namn*
Näradress*
Postnr ja postanstalt*
Telefon
E-post
Fax
Initiativets rubrik*
Invånarinitiativ*
Jag önskar svar
Uppdaterad 1.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut