Du är här

Delta och påverka

Att påverka ärenden och de slutliga besluten är lättast medan beredningen pågår. Det finns också andra sätt att delta och påverka, t.ex. genom att:  

  • ge respons
  • göra ett medborgarinitiativ
  • följa med beslutsfattandet
  • rösta – då är du med och väljer beslutsfattare

Respons

Du kan ge respons på stadens verksamhet eller t.ex. på service du erhållit. Responsen skickas vidare till personen som ansvarar för ärendet.

Respons som är avsedd för offentlig åtkomst publiceras utan namn- och kontaktuppgifter. Osaklig respons publiceras inte.

Kommuninvånarinitiativ

Kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ.

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut