Du är här

Delta och påverka

Att påverka ärenden och de slutliga besluten är lättast medan beredningen pågår. Det finns också andra sätt att delta och påverka, t.ex. genom att:  

  • ge respons
  • göra ett medborgarinitiativ
  • följa med beslutsfattandet
  • rösta – då är du med och väljer beslutsfattare

Feedback

Ge feedback på stadens verksamhet eller t.ex. på service du erhållit.

Frågetorget

Varje fråga förmedlas vidare till den anställd vid staden som ansvarar för det som frågan berör. Offentligt tillgängliga frågor publiceras med signatur, men texter som skickats in utan namn- och kontaktuppgifter publiceras dock inte.

Om ditt meddelande inte innehåller en tydlig fråga, behandlas det som feedback. Innan du frågar kan du kan kontrollera om någon har ställt samma fråga tidigare på Frågetorget.

Kommuninvånarinitiativ

Kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ.

Upp