Fortsätt till innehållet
Röstning på gång.

Delta och påverka

Att påverka ärenden och de slutliga besluten är lättast medan beredningen pågår. Det finns också andra sätt att delta och påverka

Fotograf: Mostphotos

 • Många former av deltagande

  Delaktighetsprogrammet konkretiserar olika sätt att främja kommuninvånarnas, förtroendepersonernas, personalens och stadens samarbetsparters möjligheter…

 • Val och röstning

  Du kan inverka på beslutsfattandet genom att rösta i lokala och riksomfattande val.

 • Kommuninvånar­initiativ

  Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens…

 • Hur man söker ändring i beslut

  Hur man ska gå till väga för att överklaga ett beslut som fattats av kommunala myndigheter beror på hurdant beslut det är frågan om.

 • Respons

  Du kan ge respons på stadens verksamhet eller t.ex. på service du erhållit