Du är här

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och ekonomi samt ansvarar för resultaten av stadens verksamhet och bevakningen av dess intressen.

Stadsstyrelsen leder Karlebykoncernen enligt de strategier, mål och principer som stadsfullmäktige har godkänt, sörjer för dess intressen, allmänna framgång och verksamhet samt svarar för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.

Stadsstyrelsen leder nämndernas och verkens verksamhet samt svarar för uppföljningen av och tillsynen över uppnåendet av målen.

Enligt förvaltningsstadgan stadsstyrelsen består av elva ledamöter och deras personliga ersättare. Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsens ordförande samt första och andra vice ordförande bland ledamöterna i stadsstyrelsen. Presidiet och ledamöterna i stadsstyrelsen ska väljas bland ledamöterna i fullmäktige. De personliga ersättarna behöver inte vara ledamöter i fullmäktige.

Stadsstyrelsens mandattid är två år.

Stadsstyrelsen 2019-2021

MedlemSuppleant
Reino Herlevi, C, ordförandeOtto Luoma
Janne Jukkola, Saml, 1. viceordförandePentti Haimakainen
Mauri Salo, KD, 2. viceordförandeJukka Paananen
Johanna Paloranta, CAnneli Palosaari
Riitta Rahkola, CJorma Kauppila
Sirpa Orjala, SDPEmma Haapasaari
Raimo Hentelä, SDPPetri Partanen
Stefan Anderson, SFPMats Brandt
Marlén Timonen, SFPCarola Holmbäck-Puskala
Pirkko Häli, KDAnnika Enlund-Piirto
Timo Sillanpää, Sannf
Pekka Puolimatka
Vesa Pohjola, VF
Virpi Karhu


Upp

Uppdaterad 18.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut