Du är här

Beslutsfattande

Stadsfullmäktige

Den högsta beslutande makten i Karleby stad utövas av stadsfullmäktige. Fullmäktige svarar för Karleby stads verksamhet och ekonomi.

Den fattar beslut om riktlinjerna för stadens strategi. Fullmäktige fattar beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen samt godkänner varje år en budget.

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och ekonomi samt ansvarar för resultaten av stadens verksamhet och bevakningen av dess intressen.

Stadsstyrelsen leder stadskoncernen och svarar för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.

Stadsstyrelsen leder nämndernas och verkens verksamhet samt svarar för uppföljningen av och tillsynen över uppnåendet av målen.

Upp

Uppdaterad 16.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut