Fortsätt till innehållet
En pojke med cykelhjelm ler glatt

Förskoleskjuts

Förutsättningar för beviljande av skolsskjutsförmån

Barnet har möjlighet att få fri transport till närmaste förskoleplats och hem (32 § i lagen om grundläggande utbildning)

  1. Om avståndet från hemmet till närmaste förskoleplats längs en rutt lämplig för fotgängare är minst tre (3) kilometer.
  2. Om skolvägen med beaktande av barnets ålder och andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig.

Skolskjutsförmånen gäller endast de barn som deltar i den avgiftsfria förskoleundervisningen. Om barnet utöver avgiftsfri förskoleundervisning behöver småbarnspedagogik ska föräldrarna sköta skjutsningen.

Ansökan om förskoleskjuts

Förskoleskjuts ska ansökas separat. Du får anvisningar om hur du ansöker om förskoleskjuts som bilaga till beslutet om beviljad förskoleplats.

Beviljande av förskoleplats