Fortsätt till innehållet

När har ett förskolebarn rätt till avgiftsfri skolskjuts?

Enligt 32 § i lagen om grundläggande utbildning har en elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till förskoleundervisningen rätt till fri transport.

Karleby stad ordnar avgiftsfri skolskjuts till den förskoleplats som stadens anvisat

  1. Om avståndet från hemmet till förskoleplatsen som staden anvisat är längre än 3 kilometer.
  2. Om förskolevägen med beaktande av barnets ålder och andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig.

Skolskjutsförmånen gäller  de barn som endast deltar  i den avgiftsfria förskoleundervisningen

  1. Om barnet endast deltar i den avgiftsfria förskoleundervisningen, du kan ansöka om skolskjuts för skol- och hemresan.
  2. Om ditt barn bara behöver småbarnspedagogik på eftermiddagen efter förskoledagen, du kan ansöka om skolskjuts endast för resan till skolan.
  3. Om ditt barn bara behöver småbarnspedagogik på morgonen före förskoleundervisningen inleds, du kan ansöka om skolskjuts endast för hemvägen.

Ansökan om förskoleskjuts

Ansök om skolskjuts i första hand med en elektronisk ansökan om skjuts. Du får anvisningar om hur du ansöker om förskoleskjuts som bilaga till anmälan om förskoleplats.

Beviljande av förskoleplats

Elektronisk ansökan om skjuts

Bilagor till ansökan om förskoleskjuts

Om du ansöker skolskjuts på grund av att vägen är för svår eller ansträngande lämna in ett utlåtande av en läkare, psykolog eller någon annan sakkunnig. Lämna utlåtandet in senast 31.5.

Address Karleby stad, Bildningscentral, Transport- och anskaffningsexpert, PL 43, 67101 Karleby.