Fortsätt till innehållet
Tre öppna böcker med flera bokmärken
Mostphotos

Förskoleundervisningens innehåll

Förskoleundervisningen är en del av småbarnspedagogiken. I förskoleundervisningen används småbarnspedagogikens metoder och pedagogik.

Barnets åsikter beaktas och respekteras i förskoleundervisningen. Barnets åsikter tillsammans med målen för undervisningen utgör innehållet i förskoleundervisningen. Olika former av lek är en viktig verksamhetsform i förskoleundervisningen.

Anordnande av förskoleundervisning i Karleby

I Karleby ordnas förskoleundervisningen både i daghem och i anknytning till skolor. Administrativt ingår förskoleundervisningen i de småbarnspedagogiska tjänsterna.

Karlebys lokala läroplan för förskoleundervisningen har uppdaterats 2016 och den styr hur förskoleundervisningen ordnas i Karleby.

Nationella bestämmelser om förskoleundervisningen finns i lagen om grundläggande utbildning, och grunderna för förskoleundervisningens läroplan styr hur förskoleundervisningen ordnas.