Hyppää sisältöön

Luokattomassa lukiossa opiskelijan yksilöllisyys korostuu. Lisääntynyt vapaus tuo mukanaan kasvavaa vastuuta. Lukio ohjaa ja auttaa tekemään suunnitelmia ja valintoja, mutta jokainen kantaa viime vaiheessa itse vastuun ratkaisuistaan. Yleisiä opiskeluun liittyviä ohjeita käydään läpi muun muassa yhteisissä ryhmänohjaustuokioissa. Aineenopiskeluun liittyvää ohjausta annetaan aineenopetuksen yhteydessä. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opettaja kirjaa poissaolon. Opintojakson suorittamisesta itsenäisesti opiskellen sovitaan aineen opettajan kanssa.

Opinto-aika

Lukio-opinnot voidaan suorittaa 2 – 4 vuodessa. Tavallisimmin lukio-opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa.

Opinto-ohjelma

Opiskelija voi tarkistaa opintosuunnitelmaansa ja kurssivalintojaan lukuvuoden aikana. Wilman kautta opiskelija voi seurata omaa opintomenestystään. Wilman avulla opiskelija voi nähdä myös oman viikoittaisen ja jaksottaisen työjärjestyksensä. Alaikäisten lukiolaisten vanhemmille/huoltajille toimitetaan Wilman vanhempain/huoltajien tunnukset.

Oppimäärä

Lukion koko oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä. Lukion oppimäärään tulee sisältyä myös vähintään 20 opintopisteen laajuiset valtakunnalliset valinnaiset opinnot. Opintojen sisällöt on kuvattu opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma ja opintojaksokuvaukset löytyvät lukion verkkosivuilta.

Aikuislukiossa opiskeleva noudattaa aikuisten lukiokoulutuksen tuntijakoa, jolloin lukion oppimäärä on vähintään 88 opintopistettä.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana voi alustavasti suunnitella ylioppilastutkinnon kirjoitusohjelmaa. Toisena opintovuotena tarkennetaan suunnitelmia ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta ja oppimäärän suorittamisesta.

Lukiossa järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Tällaisia tilaisuuksia voivat olla konsertit, näytelmät, kevät- ja syyslukukauden päättöjuhlat sekä muut tapahtumat ja retket. Nämä ovat osa lukion toimintaa ja opiskelijalla on velvollisuus osallistua niihin.