Fortsätt till innehållet
Studerandena under lektionen

Studera i gymnasiet

Den studerandes individualitet betonas i det årskurslösa gymnasiet. Ökad frihet innebär ökat ansvar. Skolan handleder och hjälper med att göra upp planer och göra val men var och en bär i sista hand själv ansvaret för sina val. Allmänna anvisningar om studierna tas upp bl.a. vid de gemensamma grupphandledningslektionerna. Handledning i ämnesstudier erbjuds i samband med ämnesundervisningen. Den studerande ska delta i undervisningen om hen inte har beviljats befrielse. Läraren antecknar frånvaro. Om du vill avlägga en kurs på egen hand ska du komma överens om det med kursens lärare.

Studietid

Gymnasiets lärokurs kan avläggas på 2–4 år. Vanligtvis avläggs studierna på 3 år.

Studieprogram

Du kan se över din studieplan och dina kursval under läsåret. Du kan följa din framgång i studierna via Wilma. I Wilma finns också din veckovisa och periodvisa läsordning. Också föräldrarna/vårdnadshavarna till en minderårig studerande har tillgång till Wilma med eget användarnamn.

Lärokurs

Hela lärokursen för gymnasieutbildning ska omfatta minst 75 kurser (150 studiepoäng för studerande som inleder studierna hösten 2021 eller senare). Gymnasiets lärokurs ska också inbegripa minst 10 nationella fördjupande kurser (20 studiepoäng). Kursinnehållet beskrivs i läroplanen och i kursbeskrivningen i studieguiden. Läroplanen och kursbeskrivningen hittar du på gymnasiets webbplats. De studerande som inlett sina gymnasiestudier efter hösten 2021 studerar enligt den nya läroplanen, GLP 2021.

Efter det första läsåret kan du göra upp en preliminär plan för avläggande av studentexamen. Under det andra läsåret preciserar du dina planer för när du deltar i studentskrivningarna och avlägger gymnasiets lärokurs.

I gymnasiet ordnas olika tillställningar och evenemang såsom bl.a. konserter, föreställningar, avslutningsfester på våren och hösten samt andra evenemang och utflykter. De är en del av gymnasiets verksamhet och de studerande är skyldiga att delta i dem.