Hyppää sisältöön
Kaksi ylioppilaslakkia

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Syksyn tutkinto järjestetään syys-lokakuussa ja kevään tutkinto maalis-huhtikuussa. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon.

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet

Kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineissa järjestettävä koe. Vähintään yhden tutkinnon pakollisista kokeista tulee olla pitkän oppimäärän mukainen koe. Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet.

Keväällä 2022 tutkintonsa aloittavat kokelaat suorittavat viisi pakollista koetta ylioppilastutkinnosta annetun säädösmuutoksen perusteella.

Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sekä koekohtaiset määräykset löytyvät lautakunnan verkkosivuilta http://www.ylioppilastutkinto.fi