Hyppää sisältöön

Ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Syksyn tutkinto järjestetään syys-lokakuussa ja kevään tutkinto maalis-huhtikuussa. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova.

Keväällä 2022 tai myöhemmin aloitetut tutkinnot

Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta eri tutkintoaineissa. Yhtenä tutkintoon vaadittavista kokeista tulee
suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi kokelas suorittaa vähintään neljä koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä, jotka ovat
• matematiikan koe,
• toisen kotimaisen kielen koe,
• vieraan kielen koe ja
• reaaliaineen koe.

Vähintään yhden tutkinnon pakollisista kokeista tulee olla pitkän oppimäärän mukainen koe.
Ylioppilastutkintoa suorittavalta kokelaalta vaadittavaan viiden kokeen yhdistelmään voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa. Kokelas voi
lisäksi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen.

Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet.

Kokeiden suorittaminen maksuttomasti

Oppivelvollisuuslain mukaiseen maksuttomaan koulutukseen oikeutetut kokelaat voivat suorittaa myös ylioppilastutkinnon kokeita maksutta, muiden kohdalla ylioppilastutkinto on maksullinen.

Maksuttomuus koskee vain niitä kokelaita, jotka ovat tai ovat olleet oppivelvollisia. Kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen kokeeseen. Oikeus maksuttomiin kokeisiin päättyy siihen, että kokelas saa ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavat ulkomaiset opinnot valmiiksi.
Jos kokelas suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, maksuttomuus päättyy, kun kokelas on suorittanut ammatillisen
tutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Oikeus maksuttomiin kokeisiin päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin kokelas täyttää 20 vuotta, ellei kokelaalle
myönnetä pidennystä.  Kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen kokeeseen.

Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sekä koekohtaiset määräykset löytyvät lautakunnan verkkosivuilta http://www.ylioppilastutkinto.fi