Hyppää sisältöön
Nainen ja lapset katsovat oravaa
Mostphotos

Vanhempainvapaat, Kokkola-tuki, kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki

Lapselta ei peritä varhaiskasvatusmaksua isyys- ja vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajalta. Tämä koskee lasta, josta vanhempainraha maksetaan. Edellytyksenä on, että huoltaja noudattaa varhaiskasvatuslaissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta.  Varhaiskasvatuslaki § 15.

Voit saada Kokkola-tukea, kotihoidon- tai yksityisen hoidon tukea, jos lapsesi ei osallistu kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Jos saat vanhempainrahaa, et voi saada samasta lapsesta Kokkola-tukea tai kotihoidon- tai yksityisen hoidon tukea.

 • Uuden lainsäädännön mukainen vanhempainvapaa

  Koskee lasta, jonka laskettu aika oli 4.9.2022 tai myöhemmin.

  Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen kuukauden alusta, kun lapsi täyttää yhdeksän kuukautta.

  Voit käyttää vanhempainvapaata haluaminasi jaksoina lapsen kahden vuoden ikään saakka. Jos olet työsuhteessa, voit pitää vanhempainvapaata enintään neljässä jaksossa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

  Voit pitää vanhempainvapaata  myös osittaisena. Voit tehdä joko osittaista työviikkoa tai lyhennetty työpäivää ja saada sen lisäksi vanhempainrahaa.

  Jos lapsesi jää pois varhaiskasvatuksesta vanhempainvapaan takia, lapsen oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikkoa.

  Lapselta ei peritä varhaiskasvatusmaksua vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajalta.

  Varhaiskasvatuspaikka säilyy ja varhaiskasvatusmaksua ei peritä vanhempainvapaan aikana, jos huoltaja noudattaa varhaiskasvatuslaissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. Tämä koskee lasta, josta vanhempainraha maksetaan. Varhaiskasvatuslaki § 15.

  Huoltajan velvollisuus ilmoittaa vanhempainvapaasta

  Poissaolon kesto

   

  Ilmoitus on jätettävä viimeistään
  Yli viisi päivää. Viimeistään kuukautta ennen suunniteltua ajankohtaa.
  1 – 5 päivän toistuva poissaolo. Yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloituspäivää.

   

  Ilmoita poissaolosta lomakkeella ”Ilmoitus vanhempainvapaasta”

  Lähetä ilmoitus ensisijaisesti sähköisen viestin kautta

  • valitse vastaanottajaksi Kokkolan kaupunki ja vastaanottajan palveluksi Varhaiskasvatus ja esiopetus

  Toimita ilmoituksen mukana seuraavat selvitykset:

  • Kelan päätös vanhempainrahasta, jos olet jo ehtinyt sen saada
  • jos teet osittaista työviikkoa tai lyhennettyä työpäivää vanhempainrahajakson aikana, toimita työnantajan kanssa tehty sopimus osa-aikatyöstä

  Poikkeus: Jos lapsi on yksityisessä päiväkodissa, palauta ilmoitus vanhempainvapaasta suoraan palveluseteliyksikköön.

  Linkki lomakkeeseen Ilmoitus vanhempainvapaasta

  Linkki suomi.fi viesteihin

  Seuraava ohjeistus ei koske palveluseteliyksiköiden lapsia. 

  Merkitse lapsen varhaiskasvatusajat Päikky Päiväkotiin

  • merkitse ainakin lapsen läsnäolopäiville varhaiskasvatuksen alkamis- ja päättymisaika
  • suunnitelma on merkittävä viimeistään edellisen viikon tiistaiaamuun klo 8 mennessä

  Kun kunta on vastaanottanut lomakkeen Ilmoitus vanhempainvapaasta

  • kunta tekee ilmoituksen mukaisten päivien osalta merkinnän maksuttomuudesta Päikky Päiväkotiin
  • maksuttomilla päivillä näkyy merkintä ”Vanhempainvapaa (maksuton)”
  • laskutuksessa jokainen vanhempainvapaapäivä vähentää asiakkaan laskua yhden päivän verran
  • jokainen vanhempainvapaapäivä vähentää myös lapsen käytössä olevaa varhaiskasvatusaikaa seuraavasti: joko suunnitelman mukaiset tunnit tai jos päivälle ei ole merkitty suunnitelmaa, vähennetään varhaiskasvatusajan mukainen tuntimäärä

  Lapsen varhaiskasvatusaika

  Voit muuttaa lapsen varhaiskasvatusaikaa, jos edellisestä varhaiskasvatusajan muutoksesta on vähintään kolme kuukautta.

 • Koskee lasta, jonka laskettu aika oli ennen 4.9.2022.

  Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen kuukauden aikana, kun lapsi täyttää yhdeksän kuukautta.

  Isä voi pitää isyysvapaan siihen mennessä, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Lapsi josta maksetaan isyysrahaa, ei voi osallistua varhaiskasvatukseen isyysvapaan aikana.

  Lapselta ei peritä varhaiskasvatusmaksua isyysvapaasta johtuvan poissaolon ajalta, jos huoltaja noudattaa varhaiskasvatuslaissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. Tämä koskee lasta, josta isyysraha maksetaan.

  Huoltajan velvollisuus ilmoittaa isyysvapaasta 

  Jätä ilmoitus ilmoitus isyysvapaasta viimeistään kaksi viikkoa ennen isyysvapaalle jäämistä.

  Ilmoita poissaolosta lomakkeella ”Ilmoitus vanhempainvapaasta”

  • toimita lomakkeen mukana Kelan päätös isyysrahasta
  • lähetä lomake ja päätös isyysrahasta ensisijaisesti sähköisen viestin liitteenä
  • valitse vastaanottajaksi Kokkolan kaupunki ja vastaanottajan palveluksi Varhaiskasvatus ja esiopetus

  Poikkeus: Palauta palvelusetelilapsen ilmoitus isyysvapaasta suoraan palveluseteliyksikköön.

  Linkki lomakkeeseen Ilmoitus vanhempainvapaasta

  Linkki suomi.fi viesteihin

  Seuraava ohjeistus ei koske palveluseteliyksiköiden lapsia. 

  Merkitse lapsen varhaiskasvatusajat Päikky Päiväkotiin

  • merkitse ainakin lapsen läsnäolopäiville varhaiskasvatuksen alkamis- ja päättymisaika
  • suunnitelma on merkittävä viimeistään edellisen viikon tiistaiaamuun klo 8 mennessä

  Kun kunta on vastaanottanut lomakkeen Ilmoitus vanhempainvapaasta

  • kunta tekee ilmoituksen mukaisten päivien osalta merkinnän maksuttomuudesta Päikky Päiväkotiin
  • maksuttomilla päivillä näkyy merkintä ”Vanhempainvapaa (maksuton)”
  • laskutuksessa jokainen vanhempainvapaapäivä vähentää asiakkaan laskua yhden päivän verran
  • jokainen vanhempainvapaapäivä vähentää myös lapsen käytössä olevaa varhaiskasvatusaikaa seuraavasti: joko suunnitelman mukaiset tunnit tai jos päivälle ei ole merkitty suunnitelmaa, vähennetään varhaiskasvatusajan mukainen tuntimäärä

   

 • Kuntalisän määrä

  Kokkola-tukea maksetaan 300 euroa kuukaudessa 1.3.2024 alkaen. Tuki on veronalaista tuloa.

  Kenellä on oikeus Kokkola-tukeen?

  • 1.3.2024 alkaen perheellä, jossa on alle 1 v 6 kk ikäinen lapsi
  • perheellä, jonka kaikki alle kouluikäiset lapset saavat kotihoidontukea
  • perheellä, jolla on kuntalain mukainen kotipaikka Kokkolassa

  Kuntalisän maksamisen ehdot

  • Kela maksaa Kokkola-tuen kuntalisänä vain, jos vanhempi hoitaa perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia. Jos perheessä on esiopetusikäinen lapsi, hän voi osallistua esiopetukseen. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, Kela ei maksa kuntalisää yhdestäkään saman perheen lapsesta.
  • Kuntalisä maksetaan, jos perhe saa lasten kotihoidon tukea kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista. Jos joku perheen lapsista on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai saa yksityisen hoidon tukea, Kela ei maksa kuntalisää. Tukimuodon pitää olla sama perheen kaikilla lapsilla.
  • Jos perhe saa vanhempainpäivärahaa, kuntalisää ei makseta. Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys seuraaville etuuksille: äitiysraha ja erityisäitiysraha, raskausraha ja erityisraskausraha, isyysraha, vanhempainraha, osittaisena maksettava vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha.

  Milloin kuntalisä maksetaan?

  Kela maksaa kuntalisän hoitorahan korotuksena samanaikaisesti lastenhoidon tuen kanssa. Tuki maksetaan etuudensaajan ilmoittamalle pankkitilille.

  Näin haet lasten kotihoidontukea (siirryt Kelan sivulle)

   

   

   

 • Voit saada kotihoidontukea, jos alle 3- vuotiasta lastasi hoidetaan kotona. Kotihoidon tuki haetaan Kelalta.

  Näin haet lasten kotihoidontukea (siirryt Kelan sivulle)

 • Kuka voi saada?

  Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos alle kouluikäistä lastasi hoitaa kunnan hyväksymä päivähoidon tuottaja.

  Hoitaja kotiin tai yksityinen perhepäiväpaikka

  Voit palkata hoitajan kotiisi tai hakea lapsellesi yksityistä perhepäivähoitopaikkaa.

   Näin haet yksityisen hoidon tukea (siirryt Kelan sivulle)

 • Työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan palkkaaminen

  Voit palkata kotiisi hoitajan yksityisen hoidon tuen avulla. Sinun tulee etsiä hoitaja itse.

  Voit palkata hoitajan myös yhdessä toisen tai useamman perheen kanssa. Edellytyksenä on, että hoidettavista lapsista enintään neljä on alle kouluikäistä.

  Jos perheen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö tai aupair hoitaa lasta kotona, perheellä ei ole oikeutta yksityisen hoidon tukeen.

  Kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Hoitajan tulee olla täysi-ikäinen. Vanhempien tulee tarkistaa työntekijän rikosrekisteri.

  Hyväksymismerkintä tuen hakemista varten

  Vanhemmat ja työntekijä sopivat yhteisen tapaamisen perhepäivähoidonjohtajan kanssa. Tapaamisessa tulee esittää työsopimus.

  Perhepäivähoidonjohtaja tekee tämän jälkeen kotikäynnin.

  Jos hoitaja voidaan hyväksyä työsopimussuhteiseksi hoitajaksi, perhepäivähoidonjohtaja tekee Kelan  hakemukseen hyväksymismerkinnän tuen hakemista varten.

  Yksityisen hoidon tuki haetaan Kelalta.

  Löydät perhepäivähoidonjohtajien yhteystiedot sivulta Kunnallinen perhepäivähoito

   Näin haet yksityisen hoidon tukea (siirryt Kelan sivulle)

  Näin palkkaat yksityisen lastenhoitajan (siirryt Kelan sivulle)

   Lasten yksityisen hoidon tuki – päivähoidon tuottaja lomake (siirryt Kelan sivulle)

 • Yksityinen perhepäivähoitaja

  Yksityinen hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan.

  Yksityisen hoitajan ryhmässä voi olla enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna sekä yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen.

  Yksityinen perhepäivähoitaja etsii itsenäisesti lapset ryhmäänsä.

  Yksityisen hoidon tuen maksamisen ehdot

  Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa kaupungin hyväksymä yksityinen hoitaja.

  Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiselle perhepäivähoitajalle.

  Näin haet yksityisen hoidon tukea (siirryt Kelan sivulle)

   Lasten yksityisen hoidon tuki – päivähoidon tuottaja lomake (siirryt Kelan sivulle)