Hyppää sisältöön
Kaksi lasta värikkäiden palikoiden keskellä
Mostphotos

Lapsen yksilöllinen kasvun ja oppimisen tuki toteutetaan joustavin järjestelyin lapsen omassa varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmässä.

Kasvun ja oppimisen tuen suunnittelun lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Yhteistyö huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä on tärkeää, kun lapsen tukea suunnitellaan.

 • Kolme tuen muotoa

  Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä kolmiportainen tuki: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Lapsen saama tuki on suunniteltua ja lapsen yksilöllisen tuen tarpeen mukaan muuttuvaa.

  Tuen sisältö

  Tuki voi sisältää pedagogisia (opetuksellisia ja kasvatuksellisia) ratkaisuja, rakenteellisia ratkaisuja (kuten ryhmäkoon pienentäminen, avustajapalvelut) sekä lapsen ja perheen hyvinvointia tukevia järjestelyjä.

  Lapsen tuen dokumentointi

  Lapsen saama tuki sekä tavoitteet pedagogiselle toiminnalle tuen järjestämiseksi kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksessa pedagogisiin asiakirjoihin, joita arvioidaan säännöllisesti.

 • Kokkolassa työskentelee kahdeksan varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO).

  Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijana.

  • työskentelee yksilöllisesti tai ryhmässä lasten kanssa
  • konsultoi, ohjaa ja tukee kasvattajia arjen hoidon ja kasvatuksen tilanteissa sekä tuen toteutuksessa
  • arvioi lapsen tarvitsemaa tukea yhteistyössä huoltajien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.tekee yhteistyötä
  • huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.

  Löydät varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot yksiköiden sivuilta alla olevista linkeistä

  Esiopetuspaikat

  Kunnalliset päiväkodit

  Kunnallinen perhepäivähoito

  Palveluseteliyksiköt