Hyppää sisältöön

Kaksikieliseen varhaiskasvatukseen hakeminen (kielikylpy)

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaan termiä kielikylpy voidaan käyttää vain kotimaisista kielistä. Ruotsinkielinen opetus on ruotsin kielikylpyä. Englanninkielisen opetuksen termi on englannin laajamittainen kaksikielinen opetus.

Hakuaika vuonna 2024

Varsinainen hakuaika on päättynyt 25.2.2024.

Voit hakea vapaaksi jääneitä paikkoja 15. – 21.4.2024. Huoltajan tulee osallistua ennen paikan hakemista kaksikielisen varhaiskasvatuksen infotilaisuuteen. Infotilaisuus järjestetään Teamsin kautta torstaina 11.4.2024 klo 12. Tästä Teams-linkistä pääset osallistumaan infotilaisuuteen. 

Kaksikielinen varhaiskasvatus alkaa 12.8.2024.

Kuka voi hakea kaksikieliseen varhaiskasvatukseen?

Kaksikielistä varhaiskasvatuspaikkaa voivat hakea lapset, jotka täyttävät 5-vuotta kaksikielisen varhaiskasvatuksen aloitusvuonna. Vuonna 2024 voit hakea paikkaa vuonna 2019 syntyneelle lapselle.

Ruotsin kielikylpyyn ja englannin laajamittaiseen kaksikieliseen varhaiskasvatukseen voivat hakea Kokkolassa asuvat lapset.

Huoltajan tulee osallistua kaksikielisestä opetuksesta järjestettävään infotilaisuuteen ennen kun jättää hakemuksen. Opetus- ja kasvatuslautakunta 16.1.2024 § 7. 

Tutustu kaikkiin valintakriteereihin sekä valintaprosessiin.

Näin haet paikkaa

Voit hakea kaksikielistä varhaiskasvatuspaikkaa vain hakuaikana.

Hae paikkaa ensisijaisesti sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Toimintamuoto kaksikielinen varhaiskasvatus näkyy sähköisessä hakemuksessa vain hakuaikana.

Valitse Toimintamuodoksi ruotsin kielikylpy tai englannin kaksikielinen varhaiskasvatus.

Voit halutessasi lisätä hakemukseen myös toissijaisen toiveen.

 

Tutustu kaksikielisen varhaiskasvatuksen kriteereihin ja valintaprosessiin

Kokkolan opetus- ja kasvatuslautakunta on täsmentänyt ja tarkistanut kriteerit sekä valintaprosessin 16.1.2024 § 7.

 • Huoltajan tulee osallistua kaksikielisestä varhaiskasvatuksesta järjestettävään infotilaisuuteen ennen hakemuksen jättämistä.

  Huoltajan tulee tiedustella lapsen nykyisestä varhaiskasvatuspaikasta, tukevatko havainnot lapsen kielen kehityksestä hakeutumista kaksikieliseen opetukseen.

  Kotihoidossa olleen lapsen huoltajan tulee selvittää neuvolan havainnot lapsen kielellisestä kehityksestä.

  Jos lapsi tarvitsee tukea jo varhaiskasvatuksessa, huoltajien tulee sitoutua tarvittaviin tukitoimiin, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyöhön sekä mahdollisesti kaksikielisen varhaiskasvatuksen keskeyttämiseen.

 • Lapsen asuinpaikka on Kokkola.

  Lapsen äidinkieli on suomi tai lapsella on hyvä suomen kielen taito. Varhaiskasvatuksen opettajat tai erityisopettajat havainnoivat lasten kielitaitoa. He antavat lausunnon siitä, onko lapsella riittävä kielitaito ja onko hänellä edellytyksiä siirtyä kaksikieliseen opetukseen.

  Huoltajat sitoutuvat siihen, että lapsi jatkaa ruotsin kielikylpyopetuksessa tai englannin laajamittaisessa kaksikielisessä perusopetuksessa vuosiluokkien 1 – 9 ajan.

  Huoltajat vastaavat lapsen kuljettamisesta kaksikielistä varhaiskasvatusta järjestävään yksikköön.

 • Sekä ruotsin kielikylpyryhmässä että englannin kaksikielisessä ryhmässä on 21 paikkaa.

  Ennen paikan myöntämistä selvitetään, onko lapsen kielitaito riittävä sekä äidinkielellä että suomen kielellä.

  Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, valinta suoritetaan arvonnalla.

  Ilman paikkaa jääneet hakijat jäävät arvonnan mukaisessa järjestyksessä varasijalle.

  Jos kielikylpypaikkoja vapautuu, ne voidaan täyttää jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä.

  Hakemukseen voi lisätä ensisijaisen toiveen lisäksi myös toissijaisen toiveen. Toissijainen toive huomioidaan, jos lapsi ei saa paikkaa ensisijaisesti toivotusta ryhmästä, ja toisella sijalla olevaan ryhmään on jäänyt vapaita paikkoja.

  Kaksikielisen opetuksen ryhmää voidaan perusopetuksen aikana täydentää harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan.

 • Huoltajat sitoutuvat havainnoimaan, tukemaan ja ylläpitämään lapsen äidinkielen kielitaidon kehittymistä.

  Kaksikielistä varhaiskasvatusta ei suositella, jos lapsella on kielellinen erityisvaikeus, kehityksellinen kielihäiriö tai viivästynyt kielenkehitys.

  Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja erityisopettaja havainnoivat lapsen kasvua ja kehitystä tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Kun lapsen kouluvalmiutta kartoitetaan lapsen esiopetusvuonna, varhaiskasvatus tekee yhteistyötä myös perusopetuksen kanssa.

  Maksutonta koulukuljetusta ei järjestetä erikseen, koska kyseessä ei ole lähikoulu.

  Kaksikielinen varhaiskasvatus tai opetus voidaan keskeyttää, jos todetaan, että kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa jatkaminen ei ole lapsen edun mukaista.