Fortsätt till innehållet

Ansökan till språkbad

Kriterier för antagning till språkbadsundervisning

Karlebybarn kan ansöka om språkbad på svenska eller engelska.

Språkbadsplats kan sökas av barn som fyller 5 år under det året språkbadet börjar.

Läs mera om kriterier för antagning till språkbadsundervisning

Ansökningstid

Ansökningstiden är 13.2. – 26.2.2023. Språkbadsundervisning börjar 9.8.2023.

Så här ansöker du om en plats

Ansök i första hand genom att fylla i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.

Välj språkbad (svenska eller engelska) som verksamhetsform.

Du kan ansöka om språkbadsplats bara under ansökningstiden. Verksamhetsformen språkbad syns bara under ansökningstiden i den elektroniska ansökan.