Hyppää sisältöön

Paikan irtisanominen ja varhaiskasvatuspaikkatakuu

Paikan irtisanominen

Irtisano varhaiskasvatuspaikka ensisijaisesti sähköisellä irtisanomisilmoituksella. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, irtisano paikka kirjallisesti joko muutoslomakkeella tai sähköpostilla varhaiskasvatus(at)kokkola.fi. Et voi irtisanoa varhaiskasvatuspaikkaa takautuvasti.

Sähköinen irtisanomisilmoitus

Varhaiskasvatuspaikkatakuu

Vanhemmat voivat halutessaan luovuttaa varhaiskasvatuspaikan määräaikaisesti pois, jos lapsi on ollut kyseisessä varhaiskasvatuspaikassa vähintään neljä kuukautta.

Lapsi voi palata keskeytyksen jälkeen samaan varhaiskasvatuspaikkaan. Keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä kuukautta ja enintään kaksi vuotta.

Keskeytyksen aikana alle 3-vuotiaalla lapsella on oikeus kotihoidon tukeen ja alle kouluikäisellä lapsella oikeus kotihoidon tuen perusosan sisaruskorotukseen. Perhe voi myös käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

 Lue lisää varhaiskasvatuspaikkatakuun edellytyksistä

Varhaiskasvatuspaikkatakuusta sopiminen

Varhaiskasvatuspaikkatakuun aloittamisesta ja määräajasta sovitaan kirjallisesti päiväkodinjohtajan kanssa viimeistään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen aloittamista.

Keskeytyksen ajalta ei peritä maksua.

Sopimus varhaiskasvatuksen keskeyttämisestä

Paluu varhaiskasvatuspaikkatakuulta

Paluu varhaiskasvatuspaikkatakuulta  ilmoitetaan erillisellä lomakkeella  vähintään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatukseen palaamista.

Paluu tapahtuu aina elokuun aikana.

Ilmoitus varhaiskasvatukseen palaamisesta