Hyppää sisältöön
Punaisia mökkejä meren rannalla Ohtakarissa.

Asuminen ja ympäristö – ePalvelut

Asumiseen ja ympäristöön liittyvät sähköiset palvelut.

Osaan palveluista on tunnistauduttava verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kaikki palvelut eivät vaadi tunnistautumista tai kirjautumista.

Suomi.fi-viestien nimissä liikkeellä useita huijausviestejä – älä klikkaa sähköpostiviestien linkkejä

Kokkolan kaupunki käyttää muutamissa sähköissä palveluissa Suomi.fi-viestejä.  Digi- ja väestötietovirasto varoittaa Suomi.fin nimissä lähetetyistä huijausviesteistä. Huomioi, että aidot Suomi.fi-viestit eivät sisällä linkkejä, joita käyttäjän pitää klikata.

Suomi.fi-viesteihin tunnistaudutaan joko sovelluksella tai osoitteen suomi.fi/viestit kautta. Älä hae sivustoa hakukoneella, vaan kirjoita osoite selaimesi osoiteriville. Linkki löytyy myös eKokkolan etusivulta.

Asuminen

 • Täytä hakemus liittymisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon. Toimita hakemus Kokkolan Vedelle hyvissä ajoin ennen kuin tarvitset liittymää. Hakemuksen tietoja hyödyntäen toimitamme liittymissopimuksen.

  Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Tee liittymishakemus

 • Ostaja täyttää ilmoituksen omistajanvaihdosta. Hakemuksen tietoja hyödynnetään uuden sopimuksen teossa.

  Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Tee omistajanvaihdosilmoitus

 • Kiinteistölle rakennettavalle sprinklerijärjestelmälle laaditaan oma sopimuksensa. Suunnittelua varten Kokkolan Vedeltä voi pyytää sprinkleritarkastelun.

  Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Tee sprinklerihakemus

 • Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Tee teollisuusjätevesihakemus

 • Lomakkeella voit tehdä seuraavien töiden tilaukset:

  • Tonttivesijohdon sulkeminen
  • Tonttivesijohdon avaaminen
  • Vesimittarin poisto
  • Vesimittarin asennus
  • Jäätyneen vesimittarin vaihto
  • Vesimittarin tarkastus / koeajo

  Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Tee työtilaus Kokkolan Vedelle

 • Huom! Vuokra-asuntohakemus on voimassa 3 kk jättöpäivästä.

  Hae vuokra-asuntoa (Kokkolan Vuokra Asunnot Oy)

Kadut ja liikenne – Avustukset

 • Kaupungin perusparannusavustusta voi hakea vuosittain.

  Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Hae avustusta yksityisteiden perusparantamista varten

 • Ennakkoavustushakemus on jätettävä Kokkolan kaupungille vuosittain 31.10. mennessä.

  Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Hae ennakkoavustusta perustettaville tiekunnille

  • Uusien auraushakemusten tulee olla jätetty vuosittain 30.6. mennessä.
  • Aurausta tulee jatkossa hakea viiden (5) vuoden välein.

  Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Tee auraushakemus

 • Tiekuntien tulee hakea kunnossapitoavustukset vuosittain 31.5. mennessä.

  Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Hae yksityistien kunnossapitoavustusta

Kadut ja liikenne – Muut

 • Huleveden liitoslupaa tulee hakea silloin, kun halutaan liittyä kaupungin hulevesiverkostoon. Mikäli liitostyö vaatii kaivutöitä yleisellä alueella, voidaan huleveden liitoslupa myöntää kaivuluvan yhteydessä. Tällöin riittää kaivulupahakemuksen hakeminen.

  Huom! Uudisrakennuskohteissa hulevesiverkostoon liittyminen käsitellään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.

  Hae huleveden liitoslupaa

 • Katu- ja yleisten alueiden tilapäinen aitaaminen sekä käyttö varasto- tai työmaa-alueena edellyttää katualuelupaa. Lupa vaaditaan muun muassa: kiinteistön rakentamis- ja korjaamistöihin, jossa rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi, pystytetään rakennustelineet, suoritetaan kadulta tapahtuvia nostoja, säilytetään vaihto- tai kuormalavoja kadulla tai muulla yleisellä alueella, kyseessä on yli viikon kestävä työmaa-aikainen pysäköiminen.

  Hae kadun tai muun yleisen alueen käyttölupaa

 • Katualueilla ja kaupungin yleisillä alueilla tapahtuvaa kaivamista varten tulee hankkia erillinen kirjallinen kaivu- ja sijoituslupa.

  Hae kaivulupaa

 • Kadun ja tontin välisen sivuojan putkittaminen on luvanvaraista toimintaa ja sitä varten tulee hankkia erillinen kirjallinen sivuojan putkituslupa.

  Hae lupaa sivuojan putkittamiselle

 • Oikaisuvaatimus pysäköintivirheen johdosta on esitettävä pysäköinninvalvojalle 30 päivän kuluessa sen saamisesta. Oikaisuvaatimus on esitettävä kirjallisesti.

  Tee oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle

 • Rakennettaessa rakennusluvassa myönnetyn liittymän lisäksi toinen liittymä, liittymän siirtyessä tai käyttötarkoituksen muuttuessa, pitää hakea tonttiliittymälupa.

  Hae tonttiliittymälupaa

 • Kokkolan kaupungilla on noin 380 vuokrattavaa laituripaikkaa, joista puolet sijaitsee Kälviän ja Lohtajan pienvenesatamissa.

  Kaupunki käyttää venepaikkojen varauksissa Satamapaikka.com-palvelua. Jatkossa kaikkien kausi-, vieras- ja säilytyspaikkojen vuokraaminen tapahtuu sähköisesti.

  Katso veneilyn käyttömaksut ja muut venesatamatoimintoihin liittyvät maksut

  Siirry Satamapaikka-palveluun

 • Pysäköintitunnukset sähköisesti

  eKokkola

Rakentaminen

 • Kaupunkiympäristö on ottanut käyttöön uuden Trimblen sähköisen palvelun Kauppa ja aineistojen myyntipalvelun. Tuotteet, jotka vaativat viranomaisen valmistelua toimitetaan heti tuotteen valmistuttua asiakkaalle.  Digitaaliset karttatuotteet voi maksaa tilauksen yhteydessä ja tuotteen voi ladata käyttöönsä heti maksusuoritteen jälkeen.

  Kauppa ja aineistojen myyntipalvelu

 • Kaupunkiympäristö on ottanut käyttöön uuden Trimblen sähköisen palvelun Kauppa ja aineistojen myyntipalvelun. Tuotteet, jotka vaativat viranomaisen valmistelua toimitetaan heti tuotteen valmistuttua asiakkaalle.  Digitaaliset karttatuotteet voi maksaa tilauksen yhteydessä ja tuotteen voi ladata käyttöönsä heti maksusuoritteen jälkeen.

  Kauppa ja aineistojen myyntipalvelu

 • Rakennuspaikan haltija, omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö voi hakea rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupaa sekä jättää ilmoitusasian käsiteltäväksi.

  Siirry rakennusvalvonnan sähköiseen lupa-asiointiin

Ympäristö

 • Maisematyölausunto vaaditaan asemakaava-alueilla, joissa on tarkoitus suorittaa toimenpide, joka voi olla maisemallisesti merkittävä, esim. puun kaataminen. Kaupunkiluvitus arvioi, onko toimenpide vähäinen vai vaatiiko se maisematyöluvan.

  Maisematyölausuntoa ei asemakaava-alueella tarvita, jos puiden kaataminen asemakaava-alueilla -ohjeen kaikki ehdot täyttyvät.

  Hae maisematyölausuntoa

   

 • Maisematyölupa vaaditaan:

  • asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle on yleiskaavan laatimisen tai muuttamisen takia niin määrätty
  • kun kyseessä on puiden kaataminen asemakaavassa istutettavaksi määrätyllä alueella
  • kun kyseessä on katutilassa tai muussa julkisessa kaupunkiympäristössä näkyvä puuyksilö
  • kun kyseessä on harvinainen puulaji
  • kun kyseessä on maisemaa muuttava maanrakennustyö

  Hae maisematyölupaa

 • Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista on melun aiheuttajan tehtävä ilmoitus asianomaisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

  Tee meluilmoitus

Ympäristöterveys ja eläimet

 • Tee asunnontarkastuspyyntö

  Ohje asunnontarkastuspyyntöön luettavissa lomakkeen lopussa.

 • Voit tehdä lomakkeella ilmoituksen epäillessäsi eläimen huonoa kohtelua.

  Tee eläinsuojeluilmoitus

 • Voit ilmoittaa sairastumisesta tai muusta reaktiosta, jonka epäilet aiheutuneen elintarvikkeesta tai ilmoittaa haitasta, jonka olet havainnut elintarvikkeessa.

  Tee ilmoitus

 • Tämän yhteydenottolomakkeen tarkoituksena on selvittää talousveteen liittyvää terveyshaittaepäilyä.

  Yhteydenottolomake

 • Tämän yhteydenottolomakkeen tarkoituksena on selvittää uimaveteen liittyvää terveyshaittaepäilyä.

  Yhteydenottolomake