Fortsätt till innehållet
Röda stugor i Ohtakari.
Fotograf: Konsta Linkola

Boende och miljö – e-tjänster

E-tjänster för boende och miljö.

Inloggningssättet växlar mellan olika tjänster. En del tjänster kräver autentisering med webbankskoder eller mobilcertifikat. Alla tjänster kräver inte autentisering eller inloggning.

Boende

 • Fyll i ansökan om anslutning till vatten- och/eller avloppsnätet. Lämna in ansökan till Karleby Vatten i god tid innan du behöver anslutningen. Vi skickar anslutningsavtalet med hjälp av de uppgifter som finns i avtalet.

  Till anslutningsansökan

 • Köparen fyller i anmälan om ägarbyte. Uppgifterna i ansökan utnyttjas när ett nytt avtal upprättas.

  Till meddelande om ägarbyte

 • Obs! Ansökan om hyresbostad är i kraft 3 mån efter inlämningen av ansökan.

  Ansök hyresbostad (Kokkolan Vuokra Asunnot Oy)

Gator och trafik

Byggande

 • Du kan skicka beställningar endera genom att identifiera dig eller utan identifiering. En identifierad användare kan följa med behandlingen av beställningarna. Identifiering med mobil-ID eller med bankkoder.

  Beställ kartutdrag

  Beställ kartutdrag (identifiering)

 • Du kan skicka beställningar endera genom att identifiera dig eller utan identifiering. En identifierad användare kan följa med behandlingen av beställningarna. Identifiering med mobil-ID eller med bankkoder.

  Beställ terrängmatning

  Beställ terrängmatning (identifiering)

Miljö

 • När en verksamhet kommer att orsaka tillfälligt buller eller skakningar ska verksamhetsutövaren (enligt 118 § i miljöskyddslagen) göra en bulleranmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande.

  Gör bulleranmälan

 • Ett tillstånd för miljöåtgärder krävs:

  • på ett detaljplaneområde och ett generalplaneområde om så bestäms i generalplanen
  • på ett område där byggförbud för utarbetande av detaljplan gäller eller beträffande vilket så har bestämts för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen
  • då trädfällningen gäller ett område som i detaljplanen har anvisats till ett område som ska planteras
  • då ärendet gäller ett synligt träd i ett gaturum eller annan offentlig stadsmiljö
  • då ärendet gäller en sällsynt trädart
  • där ärendet gäller ett jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet

  Ansök tillstånd för miljöåtgärder

 • Ett utlåtande om miljöåtgärder krävs på detaljplaneområden där man har för avsikt att vidta en åtgärd som kan vara landskapsmässigt betydande, t.ex. fälla ett träd. Stadsmiljöns Tillstånd bedömer om åtgärden kan ses som en smärre åtgärd eller om den kräver ett tillstånd för miljöåtgärder.

  Ett utlåtande om miljöåtgärder behövs inte på ett detaljplaneområde om alla villkor i anvisningen Fällning av träd på detaljplaneområden uppfylls.

  Ansök utlåtande om miljöåtgärder på detaljplaneområde

   

Hälsoövervakning och veterinärvård

 • Du kan anmäla om insjuknande eller om en annan reaktion som du misstänker att har orsakats av ett livsmedel eller anmäla om olägenhet du upptäckt i ett livsmedel.

  Anmälning

 • Gör begäran om bostadsinspektion

  Anvisning till begäran om bostadsinspektion finns i slutet av blanketten.

 • Med den här blanketten kan du göra en anmälan ifall du misstänker att något djur behandlas illa.

  Gör djurskyddsanmälan

 • Syftet med detta formulär är att reda ut källan till en epidemi som sprids via badvatten.

  Kontaktformulär

 • Syftet med detta frågeformulär är att reda ut källan till en epidemi som sprids via hushållsvatten.

  Kontaktformulär