Fortsätt till innehållet
Röda stugor i Ohtakari.
Konsta Linkola

E-tjänster för boende och miljö.

Inloggningssättet växlar mellan olika tjänster. En del tjänster kräver autentisering med webbankskoder eller mobilcertifikat. Alla tjänster kräver inte autentisering eller inloggning.

Det skickas många bluffmejl i Suomi.fi:s namn – klicka inte på länkarna i e-postmeddelandena

Karleby stad använder i några e-tjänster Suomi.fi-meddelanden.  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata varnar om bluffmejl som skickats i Suomi.fi:s namn. Observera att riktiga Suomi.fi-meddelanden inte innehåller länkar som användaren ska klicka på.

Man identifierar sig vid inloggning i Suomi.fi-meddelanden endera via applikation eller adressen suomi.fi/meddelanden. Sök inte sidan med söktjänsten utan skriv adressen på webbläsarens adressfält. Länken finns också på e-tjänsters ingångssida i stadens webbplats.

Boende

 • Fyll i ansökan om anslutning till vatten- och/eller avloppsnätet. Lämna in ansökan till Karleby Vatten i god tid innan du behöver anslutningen. Vi skickar anslutningsavtalet med hjälp av de uppgifter som finns i avtalet.

  Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller Mobil-ID.

  Till anslutningsansökan

 • Med blanketten kan du beställa följande slag av arbete:

  • Stängning av tomtvattenledning
  • Öppning av tomtvattenledning
  • Avlägsnande av vattenmätare
  • Installering av vattenmätare
  • Byte av sönderfrusen vattenmätare
  • Granskning av vattenmätare/provkörning

  Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller Mobil-ID.

  Till arbetsbeställning

 • Köparen fyller i anmälan om ägarbyte. Uppgifterna i ansökan utnyttjas när ett nytt avtal upprättas.

  Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller Mobil-ID.

  Till meddelande om ägarbyte

 • För sprinklersystem som byggs på fastigheten ingås ett separat avtal. För planeringen av en sprinklerundersökning begäras av Karleby Vatten.

  Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller Mobil-ID.

  Till sprinkleransökan

 • Obs! Ansökan om hyresbostad är i kraft 3 mån efter inlämningen av ansökan.

  Ansök hyresbostad (Kokkolan Vuokra Asunnot Oy)

Byggande

Gator och trafik – Understöd

 • Väglagen kan ansöka om bidrag för underhåll årligen före den 31.5.

  Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller Mobil-ID.

  Bidrag för underhåll av enskilda vägar

 • Stadens bidrag för grundförbättring av enskilda vägar kan sökas varje år.

  Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller Mobil-ID.

  Bidrag för grundförbättring av enskilda vägar

 • Ansökan om förhandsbidrag måste årligen lämnas in till Karleby stad senast 31.10.

  Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller Mobil-ID.

  Ansök förhandsbidrag för väglag som bildas 

  • De nya ansökningarna om plogningsbidrag ska årligen lämnas in senast den 30 juni.
  • I fortsättningen ska om snöröjning ansökas med fem (5) års mellanrum.

  Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller Mobil-ID.

  Snöröjning av enskild väg för vilken väglag inte har grundats

Gator och trafik – Andra

Miljö

 • När en verksamhet kommer att orsaka tillfälligt buller eller skakningar ska verksamhetsutövaren (enligt 118 § i miljöskyddslagen) göra en bulleranmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande.

  Gör bulleranmälan

 • Ett tillstånd för miljöåtgärder krävs:

  • på ett detaljplaneområde och ett generalplaneområde om så bestäms i generalplanen
  • på ett område där byggförbud för utarbetande av detaljplan gäller eller beträffande vilket så har bestämts för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen
  • då trädfällningen gäller ett område som i detaljplanen har anvisats till ett område som ska planteras
  • då ärendet gäller ett synligt träd i ett gaturum eller annan offentlig stadsmiljö
  • då ärendet gäller en sällsynt trädart
  • där ärendet gäller ett jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet

  Ansök tillstånd för miljöåtgärder

 • Ett utlåtande om miljöåtgärder krävs på detaljplaneområden där man har för avsikt att vidta en åtgärd som kan vara landskapsmässigt betydande, t.ex. fälla ett träd. Stadsmiljöns Tillstånd bedömer om åtgärden kan ses som en smärre åtgärd eller om den kräver ett tillstånd för miljöåtgärder.

  Ett utlåtande om miljöåtgärder behövs inte på ett detaljplaneområde om alla villkor i anvisningen Fällning av träd på detaljplaneområden uppfylls.

  Ansök utlåtande om miljöåtgärder på detaljplaneområde

   

Hälsoövervakning och veterinärvård

 • Du kan anmäla om insjuknande eller om en annan reaktion som du misstänker att har orsakats av ett livsmedel eller anmäla om olägenhet du upptäckt i ett livsmedel.

  Anmälning

 • Gör begäran om bostadsinspektion

  Anvisning till begäran om bostadsinspektion finns i slutet av blanketten.

 • Med den här blanketten kan du göra en anmälan ifall du misstänker att något djur behandlas illa.

  Gör djurskyddsanmälan

 • Syftet med detta formulär är att reda ut källan till en epidemi som sprids via badvatten.

  Kontaktformulär

 • Syftet med detta frågeformulär är att reda ut källan till en epidemi som sprids via hushållsvatten.

  Kontaktformulär