Fortsätt till innehållet
Isä kantaa lasta olkapäillään syksyisessä maisemassa.

Säkerhet

I en krissituation kan du ringa nödcentralen på numret 112. De slussar vid behov dig vidare till socialjouren. Du ska endast ringa nödcentralen i brådskande nödsituationer, där liv, egendom eller miljön är i fara.

Den riksomfattande Jourhjälpens telefonnummer 116 117 som betjänar dygnet runt tas i bruk i Soites område. Jourhjälpen hjälper i situationer som är brådskande men inga egentliga nödsituationer. Det lönar sig att ringa det avgiftsfria 116 117 alltid när man överväger att åka till jouren och den egna hälsostationen är stängd. Om klienten har en jourremiss, kan hen komma till jouren utan att först kontakta Jourhjälpen.

Med ordningslagen främjas ordning och säkerhet på allmänna platser. Polisinrättningen i Österbotten svarar för ordning och säkerhet på allmänna platser i Karleby.

Räddningsverkets uppgifter är förebyggande av eldsvådor och andra olyckor, räddningsverksamhet och befolkningsskydd. Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk ansvarar för räddningstjänster och oljebekämpning på ett område som täcker flera kommuner.

Gränsbevakningsväsendet är ledande inom sjöräddningen i Finland, men sjöräddningen utförs av samtliga myndigheter som är verksamma i havs- och kustområdena, handelssjöfarten samt frivilliga organisationer. Polisen övervakar trafiken i insjöar och i närheten av hamnar vid kusten.

Var och en har rätt att vistas och röra sig på allmänna platser utan att bli hotad eller störd. Allmänna platser är t.ex. gator, parker, idrottsplaner, begravningsplatser, byggnader som är öppna för allmänheten, kollektiva trafikmedel, ämbetsverk och restauranger.