Du är här

Anslutning

Frågan om anslutning av en nybyggnad till ledningsnätet för dagvatten behandlas i samband med bygglovet för byggnaden. En förutsättning för att bygglov beviljas är att sökanden lägger fram en plan för dagvattenhanteringen på sin fastighet.

För enstaka tomter som redan tidigare beviljats bygglov och kommer att anslutas till dagvattennätet i ett senare skede krävs ett särskilt anslutningstillstånd. Ansökan on tillstånd lämnas in via tjänsten e-Kokkola.fi.

Om fastigheten inte kan anslutas till stadens ledningsnät för dagvatten med ett självfallsavlopp är fastighetsägaren skyldig att bygga en pumpstation på sin tomt för att möjliggöra anslutningen.Upp

Uppdaterad 25.9.2018 | Skicka respons | Skriv ut