Du är här

Byggavgift

Karleby stad bygger ut dagvattennät för varje år. I områden som saknar nät byggs dagvattenledningarna vanligen i samband med att gator och övriga vattenledningar saneras.

Staden tar ut en avgift för byggandet av dagvattenledningar.
Årets prislista för samhällstekniska arbeten godkändes
18.12.2019 § 152 av stadsstruktur-nämnden. Taxorna ses över årligen.

Prislista över tjänster som gäller byggande av
dagvattenledningar 2020
(moms 24 % ingår i priset)

Nybyggnader

Egnahemshus
- dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 1 fastighet: 863,63 € 
- dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 2 fastigheter: 459,46€
- reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: 313,96 €

Radhus
- reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: 893,28 €

Flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation
- reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: debitering enligt reella byggkostnader, dock minst 893,28 €

Byggnader som saneras

Egnahemshus 
- dagvattenavlopp med inspektionsbrunn: 933,67 €
- reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: 468,04 €

Radhus, flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation
- reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: debitering enligt reella byggkostnader


Upp

Uppdaterad 5.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut