Du är här

Byggavgift

Karleby stad bygger ut dagvattennät för varje år. I områden som saknar nät byggs dagvattenledningarna vanligen i samband med att gator och övriga vattenledningar saneras.

Staden tar ut en avgift för byggandet av dagvattenledningar.
Årets taxa för detta godkändes 13.12.2017 § 161 och prislista för samhällstekniska arbeten 10.1.2018 § 12 av stadsstruktur-nämnden. Taxorna ses över årligen.

Prislista över tjänster som gäller byggande av
dagvattenledningar 2018

Nybyggnader

Egnahemshus (moms 24 % ingår i priset)
- dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 1 fastighet: 836,54 € 
- dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 2 fastigheter: 445,05€
- reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: 304,11 €

Radhus
- reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: 865,26 €

Flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation
- reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: debitering enligt reella byggkostnader, dock minst 865,26 €

Byggnader som saneras

Egnahemshus (moms 24 % ingår i priset)
- dagvattenavlopp med inspektionsbrunn: 962,50 €
- reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: 453,36 €

Radhus, flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation
- reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: debitering enligt reella byggkostnader


Upp

Uppdaterad 24.4.2018 | Skicka respons | Skriv ut