Fortsätt till innehållet

Byggavgift

Karleby stad bygger ut dagvattennät för varje år. I områden som saknar nät byggs dagvattenledningarna vanligen i samband med att gator och övriga vattenledningar saneras.

Prislista över tjänster som gäller byggande av dagvattenledningar 2021 (moms 24 % ingår i priset)

 

Nybyggnader

  • Egnahemshus
Dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 1 fastighet 837,31 €/st
Dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 2 fastigheter 445,09 €/st
Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns 304,39 €/st
  • Radhus
Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns 866,05 €/st
  • Flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation

Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: debitering enligt reella byggkostnader, dock minst 866,05 €/st

 

Byggnader som saneras

  • Egnahemshus
Dagvattenavlopp med inspektionsbrunn 963,39 €/st
Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns 453,77 €/st
  • Radhus, flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation

Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: debitering enligt reella byggkostnader.