Fortsätt till innehållet

Karleby stad bygger ut dagvattennät för varje år. I områden som saknar nät byggs dagvattenledningarna vanligen i samband med att gator och övriga vattenledningar saneras.

Prislista över tjänster som gäller byggande av dagvattenledningar 2024 (moms 24 % ingår i priset)

 

Nybyggnader

  • Egnahemshus
Dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 1 fastighet 1168,79 €/st
Dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 2 fastigheter 621,30 €/st
Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns 424,89 €/st
  • Radhus
Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns 1208,89 €/st
  • Flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation

Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: debitering enligt reella byggkostnader, dock minst 1208,89 €/st

 

Byggnader som saneras

  • Egnahemshus
Dagvattenavlopp med inspektionsbrunn 1344,77 €/st
Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns 633,41 €/st
  • Radhus, flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation

Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: debitering enligt reella byggkostnader.