Fortsätt till innehållet

Byggavgift

Karleby stad bygger ut dagvattennät för varje år. I områden som saknar nät byggs dagvattenledningarna vanligen i samband med att gator och övriga vattenledningar saneras.

Prislista över tjänster som gäller byggande av dagvattenledningar 2023 (moms 24 % ingår i priset)

 

Nybyggnader

  • Egnahemshus
Dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 1 fastighet 1070,09 €/st
Dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 2 fastigheter 568,83 €/st
Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns 389,01 €/st
  • Radhus
Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns 1106,81 €/st
  • Flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation

Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: debitering enligt reella byggkostnader, dock minst 1106,81 €/st

 

Byggnader som saneras

  • Egnahemshus
Dagvattenavlopp med inspektionsbrunn 1231,21 €/st
Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns 579,92 €/st
  • Radhus, flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation

Reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns: debitering enligt reella byggkostnader.