Du är här

Servitutsförrättning

För fastighets behov kan man på annas område grunda ständig servitut, bla. för väg, för bilplatser, för vatten-, avlopps-, el- och värmeledning eller annan dylik. Rättigheten grundas vanligen endast enligt avtal mellan sakägarna i skild servitutsförrättning eller i samband med styckningsförrättnin.

Servitutsförrättning kostar 300 € för högst två servituter. Varje följande servitut kostar 70 €.

Stiftande av servitut i samband med styckning kostar 120 € / servitut.

Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut