Olet tässä

Tontit

Kokkolan kaupunki on kyennyt useiden vuosien ajan tarjoamaan eri puolilta kaupunkia kohtuuhintaisia tontteja asuintarkoituksiin ja yritystoimintaan sekä vuokraa alueita erilaisiin tilapäisiin tarkoituksiin.

Omakotitalotontteja on luovutettu noin 50 kpl viime vuosina. Tontit luovutetaan joko vuokraamalla tai myymällä rakentajan toivomuksen mukaan ( KH 2.10.2006 § 447 ). 

Tästä eTonttipalveluun 

UUDET PIENTALOTONTIT  VUODEN 2020 RAKENTAMISEEN

Syksyinen uusien omakotitonttien  haku alkaa. Tässä yhteishaussa ovat tontteja oikeutettu hakemaan sellaiset luonnoliset henkilöt, joilla on tarkoitus rakkentaa pientalo omaan käyttöön. Hakuaika on 11-29.11.2019 uusille tonteille. Ammattirakentajille tai muutoin myyntiin tulevien pientalojen rakentajille nämä tontit ovat haettavissa myöhemmin ilmoitettavasta ajankohdasta alkaen.

Uusien jaettavien tonttien valintajärjestys arvotaan mikäli samalle tontille tulee useampi hakemus.  Aiemmin jaossa olleiden tonttien varaukset tehdään hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Uusia rakentamiskelpoisia  omakotitontteja on Isokylässä Hangaksen alueella 12 kpl ja Lohtajan Marinkaisissa 5 kpl

Aiemmin jaossa olleita tontteja on Nuolipurolla, Hangaksessa ja Vikån alueella, missä noudatetaan jo toteutunutta rakennustapaa ja -määräyksiä. Lisäksi Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella on jo aiemmin jaossa olleita omakotitontteja ja rakennuspaikkoja yhteensä noin 80 kpl. 

Kaupunki poistaa tonteilta puuston ja hakkuutähteet ennen tonttien luovuttamista. Yksittäisiä maisemapuita pyritään kuitenkin säilyttämään. 

Uusien tonttien hakemukset on jätettävä viimeistään pe 29.11.2019 klo. 16.00 mennessä Kaupunkiympäristön palvelupisteeseen (kaupungintalo I kerros D-osa), josta saa myös hakemuskaavakkeita ja tarkempia tietoja haettavista tonteista. Kaikki tarvittava tieto jaettavista tonteista löytyy myös  e-tonttipalvelusta, mihin rekisteröitymällä voi helposti hakea sähköisesti nyt jaettavia tontteja. 

Tontin varaus tulee voimaan kun varaaja on maksanut varausmaksun eräpäivään mennessä. Varausmaksu määritellään varauspäätöksessä ja se on tontin vuokran suuruinen varausajalta. Mikäli tontti ostetaan merkittävästi ennen varausajan päättymistä, palautetaan varausmaksu jäljellejääneeltä varausajalta. 

Tontti luovutetaan kun rakennushanke on ajankohtainen ja rakentajalla on valmius hakea rakennuslupaa.Tontin luovutushinta on luovutushetkellä voimassaoleva kaupungin neliöhinta kyseisellä alueella.

Vuokraustilanteessa varausmaksu hyvitetään maksettuna vuokrana. Varausmaksua ei palauteta, mikäli rakennushanke ei toteudu. Sekä vuokraus että ostotilanteessa kaupunki perii tontin muodostuskustannukset rakentajilta. Kaupungingeodeetin varauspäätöksen jälkeen ovat jäljelle jääneet omakotitontit haettavissa niin sanotun jatkuvan haun periaatteella. Tonttihakemukset käsitellään tuolloin saapumisjärjestyksessä. 

Sellaisille tontinvaraajille, jotka ovat aiemmin saaneet kaupungilta omakotitontin tontti luovutetaan ainoastaan myymällä.

Tonttiasioissa palvelee tonttiteknikko Heikki Haimakainen, puh. 044 780 9345. 

Kokkola 8.11.2019
KOKKOLAN KAUPUNKI
Kaupunkialueet

Sivun alkuun

Päivitetty 8.11.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta