Fortsätt till innehållet
Vy över Havsparkens bostadsområde. I mitten på bilden syns en asfalterad väg samt cykelväg vilka leder till området. Längs dem växer små lövträd. Bakom träden, lyktstolparna och trafikmärken i förgrunden finns egnahemstomter med staket. Längre bort syns också ett våningshus. I bildens vänstra kant, mellan två egnahemshus, syns också ett vindkraftverk längre bort.

Tomter och markområden

Staden har i flera års tid kunnat erbjuda olika egnahems- och företagstomter till rimligt pris på olika håll i staden.

 • Vy uppifrån över Puntusåsens bostadsområde som främst består av egnahemshus med gröna gårdsplaner. Bakom området breder skogen ut sig och ännu längre bak havet på avstånd.
  Egnahemstomter

  Egnahemstomterna är avsedda i första hand för privata byggare. Tomterna överlåts endera genom uthyrning eller försäljning enligt byggarens önskemål.

 • Stadsvy ur fågelperspektiv. I mitten på bilden främst gamla trähus med sina gårdar och träd. I bildens övre kant syns också låga våningshus.
  Tomter för hög- och radhus

  Staden överlåter småhustomter åt professionella byggare och byggherrar som bygger egnahemshus, parhus, radhus och låghus.

 • Upplysta kontorsbyggnaden Port Tower mot mörk kvällshimmel. Runt byggnaden finns många gatlampor som lyser upp gårdsplanen. Gården har ett snötäcke.
  Företags- och industritomter

  Företags- och industritomter som staden erbjuder är olika stora och kan bildas utgående från företagarens behov och önskemål.

 • Långö strand i Öja. I bildens vänstra kant syns en strandvolleybollplan och bakom den havet och en badare som vadar i strandvattnet. I mitten, i bildens förgrund, finns ett träbord med bänkar och höger om det trägungor. Det finns många träd i bildens bakgrund.
  Byggplatserna för fritidshus

  Senaste uppgifter om lediga fritidsbyggplatser.

 • Stenig och gräsbevuxen strandlinje i Ohtakari. I förgrunden en träbrygga som skjuter ut i havet och bredvid två båtar som lyfts upp på stranden. I bakgrunden syns röda byggnader med sadeltak samt en blå, nästan molnfri himmel. I högra kanten syns mörkblått hav.
  Arrendeområden

  Staden upprätthåller arrenderegister i egenskap av arrendegivare för att kunna ge information och för faktureringen.

 • Foto tagen högt uppifrån av Sjötullens område. Mitt på fotot det cirkelformade bostadsmässområdet från år 2011 som sträcker sig ända till havet. Bredvid syns Havsparken med sin campingplats och sandstränder. Till höger på bilden syns Sundet som rinner ut i havet, längs det båthus samt hamnkajen där Sundet slutar.
  Markanskaffning

  Det främsta syftet med stadens markanskaffning är att skaffa mark för framtida samhällsbyggande.